Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (lühend - TTOS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 105 01.08.2010 - 31.05.2015
Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord Vabariigi Valitsus määrus 12 01.08.2010 - 31.12.2011
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 47 01.05.2010 - 31.12.2018
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks Vabariigi Valitsus määrus 95 01.04.2010 - 31.05.2015
Töötervishoiuteenuse osutaja registreerimistaotluses ja registreerimistõendis esitatavad andmed ning registreerimistaotlusele lisatavad dokumendid Sotsiaalminister määrus 90 01.01.2010 - 30.06.2014
Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 92 01.07.2009 - 31.12.2010
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses Vabariigi Valitsus määrus 377 01.07.2009 - 31.12.2018
Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord Vabariigi Valitsus määrus 75 19.04.2008 - 31.08.2014
Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsus määrus 293 01.01.2008 - 17.12.2011
Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 224 01.01.2008 - 31.12.2018
Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 176 01.07.2007 - 31.12.2018
Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 54 30.04.2007 - 30.06.2016
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 108 30.04.2007 - 31.12.2018
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 109 30.04.2007 - 31.12.2018
Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 144 01.07.2006 - 10.05.2013
Töötajate tervisekontrolli kord Sotsiaalminister määrus 74 01.04.2006 - 31.05.2015
Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 308 30.12.2005 - 31.05.2015
Kutsehaiguste loetelu Sotsiaalminister määrus 66 20.05.2005 - …
Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 223 01.07.2004 - 30.06.2015
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas Vabariigi Valitsus määrus 197 01.07.2004 - 30.06.2015

Kokku: 30| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json