Loomakaitseseadus (lühend - LoKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Nõuded broilerite pidamise, selleks ettenähtud ruumi või ehitise ja broilerite pidamise koolituse kohta Põllumajandusminister määrus 84 01.08.2010 - …
Volituste andmine «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks Vabariigi Valitsus määrus 161 01.01.2010 - 31.12.2012
Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta Põllumajandusminister määrus 91 01.09.2009 - …
Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta Põllumajandusminister määrus 90 01.09.2009 - …
Lemmikloomade pidamise nõuded Põllumajandusminister määrus 76 12.07.2009 - …
Loomaaia tegevusloa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, taotluse menetlemise ja tegevusloa väljastamise kord Vabariigi Valitsus määrus 237 01.02.2009 - 30.06.2014
Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele Põllumajandusminister määrus 80 19.10.2008 - 13.12.2012
Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele Põllumajandusminister määrus 78 20.07.2008 - …
Loomaaia planeeringule ja ehitistele ning loomaaialoomade pidamisele esitatavad nõuded Vabariigi Valitsus määrus 245 01.10.2007 - …
Loomkatse läbiviimise loakomisjoni moodustamise kord, ülesanded ja töökord ning loomkatse läbiviimise loa taotluse ja loomkatse protokolli vormid Vabariigi Valitsus määrus 187 09.07.2006 - 31.12.2012
Ühepäevaste tibude ja haudejäätmetes embrüote hukkamise kord Põllumajandusminister määrus 31 23.12.2005 - 31.12.2012
Nõuded põllumajanduslooma uimastamise, tapmise ja hukkamise ning neid teostavate isikute koolituse kohta, lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamisvahendid ning lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamismeetodid loomaliikide kaupa Põllumajandusminister määrus 35 23.12.2005 - 31.12.2012
Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutusettevõtetele esitatavad nõuded ning nende ettevõtete tunnustamise kord Vabariigi Valitsus määrus 181 15.05.2004 - 21.06.2012
Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele Põllumajandusminister määrus 59 26.12.2003 - …
Geneetiliselt muundatud loomaga loomkatse tegemise riskianalüüsi koostamise nõuded ja riskianalüüsis esitatavad andmed Vabariigi Valitsus määrus 377 16.12.2002 - …
Nõuded põllumajanduslooma tapaeelse pidamise ja kohtlemise kohta Põllumajandusminister määrus 45 01.06.2002 - 31.12.2012
Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord Vabariigi Valitsus määrus 130 01.06.2002 - …
Looma religioossel eesmärgil tapmise korraldamise ja läbiviimise kord Vabariigi Valitsus määrus 266 01.06.2002 - 31.12.2012

Kokku: 18| Näitan: 1- 18|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane