Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (lühend - PGS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Põhikooli riiklik õppekava Vabariigi Valitsus määrus 14 31.12.2010 - 16.01.2011
Gümnaasiumi riiklik õppekava Vabariigi Valitsus määrus 13 31.12.2010 - 16.01.2011
Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides ning õpilaskodu kohatoetuse jaotus kooli pidajate lõikes Haridus- ja teadusminister määrus 72 16.12.2010 - 30.09.2011
Riigi üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord Haridus- ja teadusminister määrus 68 27.11.2010 - 05.09.2013
Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded Haridusminister määrus 65 08.10.2010 - 05.09.2013
Riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2010/2011. õppeaastal Haridus- ja teadusminister määrus 63 03.10.2010 - 31.03.2011
Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 59 25.09.2010 - 14.04.2011
Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord Haridus- ja teadusminister määrus 43 25.09.2010 - 02.05.2020
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele Sotsiaalminister määrus 36 01.09.2010 - 24.11.2013
Õpilase tunnustamise tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 37 01.09.2010 - 15.09.2012
2010/2011. õppeaasta koolivaheajad Haridus- ja teadusminister määrus 38 01.09.2010 - 31.08.2011
Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 39 01.09.2010 - 05.09.2013
Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 40 01.09.2010 - 31.12.2013
Õpikutele, tööraamatutele, töövihikutele ja muule õppekirjandusele, õppekirjanduse retsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad nõuded Haridus- ja teadusminister määrus 41 01.09.2010 - 05.09.2013
Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale Sotsiaalminister määrus 54 01.09.2010 - 31.12.2011
Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid Vabariigi Valitsus määrus 113 01.09.2010 - 13.09.2012
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärade kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 114 01.09.2010 - 06.01.2013
Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm Haridus- ja teadusminister määrus 42 01.09.2010 - …
Keele- ja kultuuriõppeks võimaluste loomise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 116 01.09.2010 - 13.09.2012
Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord Haridus- ja teadusminister määrus 44 01.09.2010 - 05.09.2013

Kokku: 67| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json