Relvaseadus (lühend - RelvS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sõjaväerelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 134 18.06.2010 - 31.12.2010
Relva ja selle laskemoona kommertseesmärgil kasutatava õhusõiduki reisijatesalongi kaasavõtmise kord Teede- ja Sideminister määrus 72 01.02.2010 - …
“Relvaseadusest“ tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine Siseminister määrus 63 01.01.2010 - 30.06.2014
Tüübikinnituse teostamise kord Siseminister määrus 28 01.01.2010 - 31.03.2015
Relvasoetamisloa või relvaloa taotleja eksami läbiviimise kord Siseminister määrus 95 01.01.2010 - 31.12.2011
Tulirelvade ja tulirelva oluliste osade markeerimise nõuded Vabariigi Valitsus määrus 397 01.01.2010 - 27.07.2010
Nõuded vastutava isiku teadmistele ja tema eksamineerimise kord Siseminister määrus 96 01.01.2010 - 31.12.2011
Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise ja hävitamise kord Siseminister määrus 100 01.01.2010 - 31.12.2011
Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ning maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 416 01.01.2010 - 31.12.2011
Eestis väljastatava Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine, Euroopa tulirelvapassi väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamine Siseminister määrus 76 01.01.2010 - 27.07.2010
Relva ja laskemoona teenusena lühiajalise hoiulevõtmise ning lühiajalise väljaandmise ja tagastamise kord Siseminister määrus 29 01.01.2010 - 31.12.2011
Eriloa väljastamise ja vormistamise kord, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist väljaveetavate relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur ning eriloa vorm Siseminister määrus 30 01.01.2010 - 03.07.2011
Ekspertiiside tegemiseks kasutatavate, riigi omandis olevate relvade ja laskemoona käitlemise kord Justiitsminister määrus 40 01.01.2010 - …
Teenistus- ja tsiviilrelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 107 01.01.2010 - 31.07.2010
Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kord Siseminister määrus 61 01.01.2010 - 29.02.2020
Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord Kaitseminister määrus 4 19.04.2009 - 05.08.2010
Relvastatud pardasaatja ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva alaliigid ning teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord Siseminister määrus 6 30.01.2009 - 08.05.2011
Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende oluliste osade, lisaseadiste ja laskemoona käitlemise ja üleandmise kord Siseminister määrus 53 30.01.2009 - 27.07.2010
Relva ja laskemoona tüübikinnituse teostamiseks volitatud asutuse määramine Vabariigi Valitsus määrus 341 01.01.2008 - …
Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded Vabariigi Valitsus määrus 179 01.07.2007 - 31.03.2015

Kokku: 28| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json