Vabariigi Valitsuse seadus (lühend - VVS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Töötu sotsiaalse kaitse seadus Riigikogu seadus 01.04.2005 - 08.02.2005
Sotsiaalmaksuseadus Riigikogu seadus 01.04.2005 - 08.02.2005
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus Riigikogu seadus 01.04.2005 - 16.07.2005
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadus Riigikogu seadus 01.04.2005 - 02.04.2005
Kaevandamisseadus Riigikogu seadus 01.04.2005 - 31.12.2007
Maamaksuseadus Riigikogu seadus 01.04.2005 - 17.11.2005
Keskkonnaregistri seadus Riigikogu seadus 01.04.2005 - 31.12.2006
Sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus Riigikogu seadus
Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid Vabariigi Valitsus määrus 51 01.04.2005 - 31.12.2009
Tööinspektsiooni struktuur ja teenistujate koosseis Sotsiaalminister määrus 45 01.04.2005 - 19.02.2006
Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, teenuste hindade ja teenuse maksimaalse maksumuse kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 52 01.04.2005 - 17.11.2005
Põllumajandusministri 28. aprilli 2004. a määruse nr 77 "Mahepõllumajandusliku tootmise ja käitlemise nõuded" muutmine Põllumajandusminister määrus 29
Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine Sotsiaalminister määrus 47
Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2001. a määruse nr 26 "Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud" kehtetuks tunnistamine Vabariigi Valitsus määrus 58
Päästetöödel rakendatud isikute palga hüvitamine Vabariigi Valitsus määrus 60 01.04.2005 - 23.07.2009
Sotsiaalministri 11. detsembri 2002. a määruse nr 143 "Ravimite piirhinnad" muutmine Sotsiaalminister määrus 46
Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud Põllumajandusminister määrus 30 01.04.2005 - 31.05.2007
Maa-, linna-, haldus- ja ringkonnakohtute kohtunike arv Justiitsminister määrus 12 01.04.2005 - 31.12.2005
Rahandusministri 28. veebruari 2005. a määruse nr 20 "Maksu- ja Tolliameti struktuur ning teenistujate koosseis" muutmine Rahandusminister määrus 28
"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006" 4. prioriteedi "Infrastruktuur ja kohalik areng" meetme 4.2 "Keskkonna-infrastruktuuri arendamine" raames toetuse andmise tingimused Keskkonnaminister määrus 18 01.04.2005 - 31.03.2006

Kokku: 69417| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json