Isikut tõendavate dokumentide seadus (lühend - ITDS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ajutise reisidokumendi, meremehe teenistusraamatu, meresõidutunnistuse, pagulase reisidokumendi ja Eesti kodaniku poolt esitatava isikutunnistuse ja/või Eesti kodaniku passi väljaandmise taotluse vormide kehtestamine Siseminister määrus 65 01.08.2005 - 01.01.2007
Ajutise reisidokumendi tehnilise kirjelduse ja ajutisse reisidokumenti kantavate andmete loetelu ning ajutise reisidokumendi vormi kinnitamine Vabariigi Valitsus määrus 370 01.08.2005 - 01.01.2007
Isikutunnistuse vormi ja tehnilise kirjelduse ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine ja isikutunnistusele kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine Vabariigi Valitsus määrus 370 01.08.2005 - 10.08.2006
Pagulase reisidokumendi vormi, tehnilise kirjelduse ja pagulase reisidokumenti kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 283 01.08.2005 - 01.01.2007
Välismaalase passi vormi, tehnilise kirjelduse ja välismaalase passi kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 183 01.08.2005 - 01.01.2007
Välismaalase poolt esitatava isikutunnistuse väljaandmise, välismaalase passi väljaandmise, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise, elamis- ja tööloa ning elamis- ja tööloa pikendamise taotluste vormide kehtestamine Siseminister määrus 131 01.08.2005 - 31.05.2006
Eesti kodaniku passi vormi, tehnilise kirjelduse ja passi kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 330 15.07.2005 - 14.06.2006
Meremehe teenistusraamatu vormi, tehnilise kirjelduse ja meremehe teenistusraamatusse kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 331 01.07.2005 - 01.01.2007
Meresõidutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja meresõidutunnistusse kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 332 01.07.2005 - 01.01.2007
Isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 361 01.05.2005 - 26.04.2006
Diplomaatilise passi väljaandmise taotluse vormi kehtestamine Välisminister määrus 1 28.01.2005 - 07.01.2016
Diplomaatilise passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu Vabariigi Valitsus määrus 319 01.01.2005 - 21.05.2007
Isikut tõendava dokumendi kontrollimiseks võtmise tõendi vormi kehtestamine Siseminister määrus 70 09.08.2003 - …
Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise taotluse vormide kehtestamine Välisminister määrus 5 12.05.2003 - 31.05.2015
Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad ning diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu Vabariigi Valitsus määrus 125 01.05.2003 - 01.10.2006
Dokumendi taotleja isiku tuvastamise kord Siseminister määrus 99 28.02.2003 - 26.04.2006
Välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni reisidokumendi tunnustamise kord Välisminister määrus 1 14.02.2003 - 20.06.2008
Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise tähtajad ning tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu Vabariigi Valitsus määrus 358 01.12.2002 - 21.06.2012
Tagasipöördumistunnistuse vorm, tehniline kirjeldus ja tagasipöördumistunnistusele kantavate andmete loetelu Vabariigi Valitsus määrus 359 01.12.2002 - 31.12.2015
Tagasipöördumise loa vorm ja tehniline kirjeldus ning tagasipöördumise loale kantavate andmete loetelu Vabariigi Valitsus määrus 230 01.12.2002 - 31.12.2015

Kokku: 21| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json