Toiduseadus (lühend - ToiduS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavate nõuete, nende gruppide kohta esitatavate erinõuete ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodite kinnitamine Vabariigi Valitsus määrus 156 01.02.2006 - 18.11.2006
Proovide võtmise ja analüüsimise meetodid saasteainete sisalduse määramiseks toidutoormes ja toidus Vabariigi Valitsus määrus 263 14.01.2006 - 30.06.2006
Tingimisi toidukõlbliku liha ja kompressooriumi meetodil uuritud liha märgistamise eeskiri toiduhügieeni tagamiseks Põllumajandusminister määrus 128 01.01.2006 - 30.06.2006
Farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeses koguses käitlemise hügieenieeskiri Põllumajandusminister määrus 127 01.01.2006 - 30.06.2006
Toidutoormes ja toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite jääkide loetelu ja piirnormid Vabariigi Valitsus määrus 254 01.01.2006 - 10.08.2006
Toidu märgistusele esitatavad nõuded ja märgistamise ning muul viisil teabe edastamise kord Vabariigi Valitsus määrus 324 25.12.2005 - 31.01.2008
Külmutatud toidu käitlemise ja märgistamise erinõuded Vabariigi Valitsus määrus 106 16.10.2005 - 12.12.2014
Eri käitlemisvaldkondades tunnustamisele kuuluvate käitlemisettevõtete liikide loetelu ja nende tunnustamise menetluse kord Vabariigi Valitsus määrus 444 01.07.2005 - 30.06.2006
Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid toidugruppide kaupa, lisaainete kasutamise tingimused ja viisid ning lisaainete märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord Vabariigi Valitsus määrus 81 01.06.2005 - 31.03.2008
Eritoitude koostis- ja kvaliteedinõuete ning eritoitude valmistamiseks kasutatavate ainete ja eritoidu käitlemise suhtes esitatavate nõuete ning eritoitude märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuete ja korra kinnitamine Vabariigi Valitsus määrus 436 22.04.2005 - 02.12.2006
Kakao- ja šokolaaditoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded Vabariigi Valitsus määrus 451 27.03.2005 - 04.08.2007
Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse taotlemise korra ja volitamise kriteeriumide kinnitamine Vabariigi Valitsus määrus 435 27.08.2004 - 30.06.2007
Nõuded referentlaboratooriumile, referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse taotlemise ja andmise kord, volitamise kriteeriumid ning referentlaboratooriumi ülesanded Vabariigi Valitsus määrus 271 27.08.2004 - 30.06.2006
Toidus lubatud tehislike lõhna- ja maitseainete loetelu ning toidugruppide kaupa piirnormide, lõhna- ja maitseainete suhtes esitatavate nõuete, nende ainete kasutamise ja valmistamise tingimuste ning viiside ja märgistamise erinõuete kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 292 08.08.2004 - 03.03.2011
Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded Vabariigi Valitsus määrus 165 09.05.2004 - 02.12.2006
Džemmi, želee, marmelaadi ja magustatud kastanipüree koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded Vabariigi Valitsus määrus 170 09.05.2004 - 30.06.2009
Vedela õli ja rasva ning toorsuhkru meritsi veo hügieenieeskirja kehtestamine1 Põllumajandusminister määrus 71 01.05.2004 - 30.06.2006
Kanamunade hügieenieeskiri Põllumajandusminister määrus 55 01.05.2004 - 30.06.2006
Kohviekstrakti ja siguriekstrakti koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded Vabariigi Valitsus määrus 228 24.04.2004 - 30.06.2009
Analüüsimeetodid saasteainete sisalduse määramiseks loomses toidutoormes ja toidus Vabariigi Valitsus määrus 56 18.03.2004 - 30.06.2014

Kokku: 39| Näitan: 1- 20|Näita kõiki