Eesti Vabariigi haridusseadus (lühend - HaS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 226 11.09.2005 - 08.02.2009
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 227 11.09.2005 - 08.02.2009
Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 265 12.08.2005 - 15.09.2007
Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus Vabariigi Valitsus määrus 120 12.06.2005 - 08.01.2009
Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid Vabariigi Valitsus määrus 76 27.05.2005 - 29.01.2006
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 28 10.04.2005 - 31.12.2008
Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded Vabariigi Valitsus määrus 312 29.10.2004 - 11.06.2010
Õpetajate koolituse raamnõuded Vabariigi Valitsus määrus 381 29.10.2004 - 30.09.2007
Kõrgharidusstandard Vabariigi Valitsus määrus 258 29.10.2004 - 31.08.2007
Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vormi, statuudi ja väljaandmise korra kinnitamine Vabariigi Valitsus määrus 299 19.09.2004 - 14.06.2006
Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid Vabariigi Valitsus määrus 122 19.09.2004 - 15.04.2006
Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm Vabariigi Valitsus määrus 202 19.09.2004 - 10.04.2009
Kadeti igakuise stipendiumi ulatus ja maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 358 01.09.2004 - 24.05.2007
Õppeasutuste antavate akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu Vabariigi Valitsus määrus 275 01.09.2004 - 30.04.2009
Tallinna Tehnikakõrgkooli põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 275 01.09.2004 - 22.09.2006
Tartu Lennukolledži põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 276 01.09.2004 - 31.08.2008
Eesti Mereakadeemia põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 277 01.09.2004 - 28.05.2006
Tartu Kõrgema Kunstikooli põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 10 01.09.2004 - 01.06.2008
Riigi põhikooli ja gümnaasiumi pedagoogide töötasustamine Vabariigi Valitsus määrus 71 27.03.2004 - 23.03.2006
Riigi poolt eraldatava stipendiumifondi arvestusliku aluse määramine Vabariigi Valitsus määrus 378 27.09.2003 - 28.01.2007

Kokku: 26| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json