Raamatupidamise seadus (lühend - RPS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Rahandusministri asendamine Peaminister korraldus 349
Siseministri asendamine Peaminister korraldus 350
Justiitsministri asendamine Peaminister korraldus 351
Majandus- ja kommunikatsiooniministri asendamine Peaminister korraldus 352
Välisministri puhkus ja asendamine Peaminister korraldus 353
Siseministri asendamine Peaminister korraldus 354
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Riigikogu Juhatus otsus 523
3-4-1-34-05 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 30. novembri 2005. a kohtuotsus Valimisliidu "Linnakodanik" kaebuses Vabariigi Valimis-komisjoni 18. novembri 2005. a otsuse nr 39 peale Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsus
3-3-1-70-05 Riigikohtu halduskolleegiumi 30. novembri 2005. a kohtumäärus Ege Hirve (Hirv) kaebuses Rae Vallavalitsuse 28. detsembri 2004. a korralduse nr 1779 ja 4. märtsi 2005. a korralduse nr 254 tühistamise ning vallavalitsusele maa ostueesõigusega erastamise ettekirjutuse tegemise nõudes Riigikohtu Halduskolleegium määrus
3-2-1-106-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 30. novembri 2005. a kohtuotsus AS-i Narva Vesi hagis Korteriühistu Daumani 18 vastu 23 782 krooni 74 sendi saamiseks Riigikohtu Tsiviilkolleegium otsus
3-2-1-123-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 30. novembri 2005. a kohtuotsus AS-i ELIAS hagis Osaühingu Vemarro (likvideerimisel) vastu valduse rikkumise tuvastamiseks ja tekitatud kahju 1 722 412 krooni 4 sendi hüvitamiseks Riigikohtu Tsiviilkolleegium otsus
3-2-1-131-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 30. novembri 2005. a kohtuotsus Merike Varuski hagis OÜ Marmara ja OÜ Storning vastu kummaltki kostjalt 92 000 krooni saamiseks ja dokumentide üleandmisele kohustamiseks Riigikohtu Tsiviilkolleegium otsus
Eesti Vabariigi ja Rumeenia vaheline tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping Vabariigi Valitsus välisleping
Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2005. aastaks määratud tegevuskulude jaotus ning materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ulatuslikum jaotus Vabariigi Valitsus korraldus 80 29.11.2005 - 07.12.2005
Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2005. a korralduse nr 80 "Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2005. aastaks määratud tegevuskulude jaotus ning materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ulatuslikum jaotus" muutmine Vabariigi Valitsus korraldus 760
3-3-1-62-05 Riigikohtu halduskolleegiumi 29. novembri 2005. a kohtuotsus Olga Larina kaebuses kohtutäituri tekitatud kahju hüvitamiseks Riigikohtu Halduskolleegium otsus
3-1-1-109-05 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 29. novembri 2005. a kohtuotsus Ly Kenderi väärteoasjas liiklusseaduse § 74^17 järgi Riigikohtu Kriminaalkolleegium otsus
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine Loksa Linnavolikogu määrus 42 29.11.2005 - 04.05.2014
Töötute sotsiaalse rehabilitatsiooni kord Kihnu vallas Kihnu Vallavolikogu määrus 13 29.11.2005 - 31.03.2016
Riigisekretäri asendamine Peaminister korraldus 342

Kokku: 70394| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json