Vabariigi Valitsuse seadus (lühend - VVS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kriminaalpoliitika osakonna põhimäärus Justiitsminister määrus 68 25.12.2005 - 16.12.2007
Vanglate osakonna põhimäärus Justiitsminister määrus 50 25.12.2005 - 05.10.2006
Õiguspoliitika osakonna põhimäärus Justiitsminister määrus 76 25.12.2005 - 31.01.2006
Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine Vabariigi Valitsus määrus 319 16.12.2005 - 22.02.2007
Põhja Regionaalse Maanteeameti põhimäärus Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 197 09.12.2005 - 09.01.2009
Analüüsiosakonna põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 45 20.11.2005 - 12.04.2006
Piirivalveameti põhimääruse kinnitamine Siseminister määrus 6 04.11.2005 - 11.01.2006
Statistikaameti põhimääruse kinnitamine Rahandusminister määrus 130 28.10.2005 - 31.12.2005
Statistikaameti struktuur ning teenistujate koosseis Rahandusminister määrus 67 28.10.2005 - 31.12.2005
Ravimiameti struktuur ja teenistujate koosseis Sotsiaalminister määrus 106 21.10.2005 - 15.01.2006
Ravimiameti põhimäärus Sotsiaalminister määrus 105 21.10.2005 - 09.01.2009
Riigimuuseumi Laidoneri Muuseum moodustamine Kaitseminister määrus 6 16.10.2005 - 29.03.2006
Piirivalve Lennusalga põhimäärus Siseminister määrus 78 14.10.2005 - 13.07.2007
Riigietendusasutuse Eesti Kontsert põhimääruse kinnitamine Kultuuriminister määrus 1 14.10.2005 - 31.12.2009
Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni struktuur ja teenistujate koosseis Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 113 07.10.2005 - 31.12.2007
Täidesaatva riigivõimu asutuste siseauditi üldeeskiri, siseaudiitorile teenistusse võtmisel esitatavad täiendavad nõuded ning struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeerimise tingimused ja kord ning toetuse kasutamise lõpetamise deklaratsiooni koostamise ja esitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 232 01.10.2005 - 17.05.2007
Kaitseministeeriumi põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 151 01.10.2005 - 05.03.2006
Riigikantselei põhimääruse kinnitamine Vabariigi Valitsus määrus 278 01.10.2005 - 03.06.2006
Tööinspektsiooni põhimäärus Sotsiaalminister määrus 51 30.09.2005 - 19.02.2006
Harjumaa Päästeteenistuse põhimäärus Siseminister määrus 71 18.09.2005 - 28.02.2006

Kokku: 416| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json