Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Põllumajandustoodete kokkuostu täpsem kord, teravilja veokulude hüvitamise piirmäär, nõuded sekkumiskeskuse ja -lao kohta ning pakkumise vorm Põllumajandusminister määrus 48 02.12.2005 - 11.05.2006
Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 51 20.11.2005 - 23.04.2006
Lambarümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning rümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 68 04.11.2005 - 17.05.2012
Veiserümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning rümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 69 04.11.2005 - 17.05.2012
Searümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning nõuetele vastavuse määramise ulatus, meetodid ja kord ning rümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 67 04.11.2005 - 17.05.2012
Põllumajandustoodete turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja edastamise täpsemad nõuded ja kord, esitatavate andmete kontrollimise kord ning andmeid esitavate isikute nimekiri Põllumajandusminister määrus 61 04.11.2005 - 31.12.2009
Eestist eksporditud põllumajandustoodete järelkontrolli tegemise täpsem kord Vabariigi Valitsus määrus 248 07.10.2005 - 31.12.2014
Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 130 26.08.2005 - 09.04.2006
2005. aastal antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused Põllumajandusminister määrus 13 12.08.2005 - 31.12.2005
Põllumajandusmaa metsastamise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 1 24.07.2005 - 29.01.2006
Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 49 10.07.2005 - 23.04.2006
Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 39 10.07.2005 - 13.04.2006
Koolipiimatoetuse andmine Vabariigi Valitsus määrus 298 01.07.2005 - 09.10.2008
Eksporditoetuse andmise täpsem kord Vabariigi Valitsus määrus 159 01.07.2005 - 09.09.2006
Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr Põllumajandusminister määrus 67 01.07.2005 - 31.12.2005
Kiu tootmiseks kasvatatavate lina- ja kanepivarte töötlemistoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord Põllumajandusminister määrus 65 01.07.2005 - 31.12.2014
Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 46 01.07.2005 - 31.12.2014
Toorpiima kvaliteediklasside nõuetekohasuse ja koostisosade määramise analüüside tegemiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded Põllumajandusminister määrus 46 20.05.2005 - 31.12.2014
Lisanõuded taotlejale ja nõuandekeskusele, tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise kord, taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord ning riikliku järelevalve teostamise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 36 15.04.2005 - 18.05.2007
Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 70 10.04.2005 - 31.03.2006

Kokku: 40| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json