Ehitusseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ühistranspordiloa, taksoveoloa, sõidukaardi ja bussiliini loa vormide kinnitamine Teede- ja Sideminister määrus 57 16.02.2006 - 31.12.2011
Ehitise kasutamise otstarvete loetelu Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 10 12.06.2005 - 15.04.2007
Ehitusmaterjali ja -toote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 123 13.02.2005 - 28.02.2009
Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded Vabariigi Valitsus määrus 315 01.01.2005 - 30.09.2007
Vooluveekogu tõkestamisele esitatavad nõuded Vabariigi Valitsus määrus 342 05.12.2004 - 11.09.2009
Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale riigisaladusega seotud ehitise ja riigikaitselise ehitise ehitusprojektile Vabariigi Valitsus määrus 286 09.09.2004 - 30.06.2015
Volituste andmine ehitusmaterjalide ja -toodete tuleohutusnõuete kehtestamiseks Vabariigi Valitsus määrus 269 27.08.2004 - 13.07.2013
Ehitise tehniliste andmete loetelu Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 69 09.01.2003 - 31.12.2008
Ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegemise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 65 09.01.2003 - 30.09.2007
Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 70 09.01.2003 - 24.09.2010
Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 73 09.01.2003 - 20.03.2008
Ehitise kasutusloa vorminõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 67 09.01.2003 - 04.10.2014
Ehitusloa vorminõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 63 09.01.2003 - 04.10.2014
Ehitise teatise vorminõuded ja esitamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 72 09.01.2003 - 04.10.2014
Kirjaliku nõusoleku taotluse vorminõuded ja esitamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 68 09.01.2003 - 04.10.2014
Ehitise kasutusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 64 09.01.2003 - 04.10.2014
Ehitusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 66 09.01.2003 - 04.10.2014
Eri liiki ehitiste ehitamise tehnilistele dokumentidele esitatavad nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 71 09.01.2003 - 08.03.2015
Nõuded ehitise kasutusloa taotlemisel esitatavale ehitise mõõdistusprojektile Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 75 09.01.2003 - 30.06.2015
"Riikliku ehitisregistri" asutamine ja pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 405 01.01.2003 - 21.06.2012

Kokku: 27| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json