Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 70 22.12.2006 - 31.03.2009
Põllumajandustoodete kokkuostu täpsem kord, teravilja veokulude hüvitamise piirmäär, nõuded sekkumiskeskuse ja -lao kohta ning pakkumise vorm Põllumajandusminister määrus 59 10.12.2006 - 04.03.2007
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 162 11.11.2006 - 05.04.2007
Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 130 22.09.2006 - 29.04.2007
Eksporditoetuse andmise täpsem kord Vabariigi Valitsus määrus 159 10.09.2006 - 03.09.2010
Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 51 25.08.2006 - 29.04.2007
2006. aastal antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused Põllumajandusminister määrus 11 25.08.2006 - 31.12.2006
Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 49 25.08.2006 - 29.04.2007
Töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm Põllumajandusminister määrus 60 20.07.2006 - 31.12.2014
Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr Põllumajandusminister määrus 67 10.07.2006 - 30.06.2007
Põllumajandusmaa metsastamise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 1 22.06.2006 - 15.03.2007
Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid Põllumajandusminister määrus 16 15.06.2006 - 23.11.2007
Piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning menetluse ajal väljastatavate dokumentide ning toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid ning toetuse andmise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 47 15.05.2006 - 20.03.2008
Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 39 14.04.2006 - 29.04.2007
Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise ning põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord Põllumajandusminister määrus 89 14.04.2006 - 28.02.2010
Põllumajanduslooma kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 11 10.02.2006 - 15.02.2007
Makseagentuuri ja kontrolliasutuste koostöö täpsem kord Vabariigi Valitsus määrus 160 30.01.2006 - 24.08.2007
Lambarümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning rümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 68 04.11.2005 - 17.05.2012
Veiserümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning rümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 69 04.11.2005 - 17.05.2012
Searümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning nõuetele vastavuse määramise ulatus, meetodid ja kord ning rümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 67 04.11.2005 - 17.05.2012

Kokku: 40| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json