Ravikindlustuse seadus (lühend - RaKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ravimite piirhinnad Sotsiaalminister määrus 143 01.07.2006 - 30.09.2006
Eesti Haigekassa ravimite loetelu Sotsiaalminister määrus 112 01.07.2006 - 30.09.2006
Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75 Vabariigi Valitsus määrus 308 01.07.2006 - 30.06.2007
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu Vabariigi Valitsus määrus 327 01.05.2006 - 31.12.2006
Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 120 23.04.2006 - 10.11.2006
Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad Sotsiaalminister määrus 123 10.03.2006 - 11.02.2007
Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 106 05.03.2006 - 31.12.2010
Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika Sotsiaalminister määrus 4 23.01.2006 - 31.08.2006
Kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajaliku dokumendi väljastamise eest tasumise kord ja tasu piirmäär Vabariigi Valitsus määrus 339 01.08.2005 - 31.12.2010
Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 94 14.01.2005 - 31.12.2007
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 301 01.01.2005 - 24.07.2011
Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad Sotsiaalminister määrus 114 01.01.2005 - 28.11.2010
Hinnakokkuleppe sõlmimise kord Sotsiaalminister määrus 121 19.12.2004 - 19.11.2010
Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord Sotsiaalminister määrus 109 17.09.2004 - 31.08.2006
Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis Sotsiaalminister määrus 101 03.09.2004 - 10.11.2006
Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid Sotsiaalminister määrus 114 01.08.2004 - 31.08.2006
Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord Sotsiaalminister määrus 145 01.08.2004 - 13.01.2007
Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord Sotsiaalminister määrus 135 01.01.2003 - 31.12.2010
Haiglate majutuse standardtingimused Sotsiaalminister määrus 132 01.01.2003 - 22.01.2011
Haiguste ennetamisele suunatud abinõude tegevuskava Sotsiaalminister määrus 10 14.10.2002 - 22.03.2008

Kokku: 24| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json