Metsaseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Metsateatise vorm ja edastamise kord Keskkonnaminister määrus 7 30.06.2006 - 31.12.2006
Erametsanduse toetamise, toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord Keskkonnaminister määrus 64 20.11.2005 - 31.12.2006
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse põhimäärus Keskkonnaminister määrus 77 18.03.2005 - 31.12.2006
Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud algmaterjali päritolu Keskkonnaminister määrus 92 30.07.2004 - 31.12.2006
EMÜ toorpuidu liigituse järgi toorpuidu klassifitseerimise kord Keskkonnaminister määrus 85 18.07.2004 - 31.12.2006
Eestis metsapuudena kasvatada lubatud võõrpuuliikide loetelu Keskkonnaminister määrus 72 01.07.2004 - 31.12.2006
Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete töötasustamise korra kinnitamine Vabariigi Valitsus määrus 115 29.05.2004 - 31.12.2006
Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimääruse kinnitamine Vabariigi Valitsus määrus 56 29.05.2004 - 31.12.2006
Metsamajandamiskava kehtestaja ja metsamajandamiskava kehtestamise kord Keskkonnaminister määrus 32 07.05.2004 - 31.12.2006
Metsakorraldaja eksamile ja katsetööle esitatavad nõuded ning eksamite ja katsetööde korraldamise ja tulemuste hindamise kord Keskkonnaminister määrus 5 07.05.2004 - 31.12.2006
Võtmebiotoobi väljavaliku juhend ja võtmebiotoobi klassifikaator Keskkonnaminister määrus 16 30.04.2004 - 31.12.2006
Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise, pikendamise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning metsakorraldustööde tegevusloa vorm Keskkonnaminister määrus 8 18.03.2004 - 31.12.2006
Metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord Keskkonnaminister määrus 9 18.03.2004 - 31.12.2006
"Metsa korraldamise juhendi" kinnitamine Keskkonnaminister määrus 25 18.03.2004 - 31.12.2006
Erastamisele määratud metsa majandamise korraldaja määramine Keskkonnaminister määrus 4 02.02.2003 - 31.12.2006
"Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi korra" kinnitamine Vabariigi Valitsus määrus 262 01.06.2002 - 31.12.2006
Keskkonnaministeeriumi poolt riigimetsa majandajate kontrollimise kord Keskkonnaminister määrus 19 01.06.2002 - 31.12.2006
Volitatud isiku määramine Keskkonnaminister määrus 58 01.06.2002 - 31.12.2006
Metsamaterjali veo eeskirjade kinnitamine Keskkonnaminister määrus 18 01.06.2002 - 31.12.2006
Harvendusraie tegemisel metsa rinnaspindala ja täiuse lubatud alammäärade kinnitamine Keskkonnaminister määrus 39 01.06.2002 - 31.12.2006

Kokku: 28| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json