Struktuuritoetuse seadus (lühend - STS2004_2006)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006" meetme 3.6 "Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede" tingimused Põllumajandusminister määrus 66 11.11.2006 - …
Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006” meetme 3.7 “Metsamajandus” tingimused Põllumajandusminister määrus 31 02.11.2006 - 06.05.2007
"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006" kolmanda prioriteedi toetuse kasutamise seire eeskiri Põllumajandusminister määrus 99 29.10.2006 - 22.11.2009
«Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» meetme nr 1.2 «Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks» osa «Koolitustoetus» tingimused Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 80 06.10.2006 - …
«Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» meetme nr 1.2 «Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks» osa «Koolituskava» tingimused Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 83 06.10.2006 - 19.10.2007
“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006” meetme 3.3 “Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas” tingimused Põllumajandusminister määrus 126 23.09.2006 - 31.12.2009
„Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006” meetmest 5.1 “Programmi juhtimine ja rakendamine” ja meetmest 5.2 “Teavitamine, avalikustamine ja arvutiseerimine” toetuse andmise tingimused Rahandusminister määrus 6 01.09.2006 - 15.02.2007
Riikliku arengukava 5. prioriteedi raames antava struktuuritoetuse kasutamise seire eeskiri Rahandusminister määrus 72 18.08.2006 - 31.03.2007
Struktuuritoetuse väljamaksmise üldised tingimused ja kord Rahandusminister määrus 59 21.07.2006 - 31.03.2007
Riikliku arengukava meetme 1.1 ja meetme 4.3 seire läbiviimise eeskiri Haridus- ja teadusminister määrus 15 20.07.2006 - …
Struktuuritoetuse kasutamise seire ja hindamise üldised tingimused ja kord Rahandusminister määrus 54 25.06.2006 - 31.03.2007
“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks –ühtne programmdokument 2004–2006” meetme 3.4 “Integreeritud maaparandus” tingimused Põllumajandusminister määrus 66 29.05.2006 - 31.12.2009
"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks − ühtne programmdokument aastateks 2004−2006" meetme 4.6 "Kohalik sotsiaal-majanduslik areng" toetuse seire läbiviimise eeskiri Regionaalminister määrus 3 08.05.2006 - 25.03.2007
"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks − ühtne programmdokument aastateks 2004−2006" meetme 4.6 "Kohalik sotsiaal-majanduslik areng" 4.6.2 "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tingimused Regionaalminister määrus 08.05.2006 - 25.03.2007
"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks − ühtne programmdokument aastateks 2004−2006" meetme 4.6 "Kohalik sotsiaal-majanduslik areng" osa 4.6.1 "Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamine" tingimused ning kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuse kava koostamise kord Regionaalminister määrus 4 08.05.2006 - 25.03.2007
«Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtse programmdokumendi aastateks 2004-2006» meetme 2.4 «Turismi arendamine" osa "Keskvalitsuse turismiinvesteeringu projektid" tingimused ning toetuse kasutamise kava koostamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 44 27.04.2006 - 25.07.2008
Meetme 1.3 "Võrdsed võimalused tööturul", välja arvatud riigi tööturuasutuste projektidele antava toetuse, tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri Sotsiaalminister määrus 35 14.04.2006 - 17.04.2008
«Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» 4. prioriteedi «Infrastruktuur ja kohalik areng» meetme 4.2 «Keskkonna-infrastruktuuri arendamine» raames toetuse andmise tingimused“ Keskkonnaminister määrus 18 01.04.2006 - 12.07.2008
Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» meetme 3.11 «Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed» alameetme 3.11.4 «Sisevete kalanduse investeeringutoetus» tingimused» Põllumajandusminister määrus 166 30.03.2006 - 22.12.2007
“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004 –2006” meetme nr 2.3 “Teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni edendamine” osa “Innovatsiooniteadlikkuse programm” tingimused Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 28 25.03.2006 - 25.07.2008

Kokku: 63| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json