Teksti suurus:

Kultuuriministri 9. veebruari 2007. a määruse nr 4 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” muutmine