Teksti suurus:

Vanglaametniku kandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord