Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu liikmetele volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord