Teksti suurus:

Tsiviilseadustiku üldosa seadus

Kuvatud on kõik kohtulahendid, mis on seostatud õigusakti või selle sätetega. Samuti on kuvatud kohtulahendid nende õigusakti sätetega, mida on muudetud või mis on kehtetuks tunnistatud.

Tähelepanelik tuleb kohtulahendite otsingutulemustes õigusakti seose lingist avaneva akti tervikteksti kehtivusaegade jälgimisel. Kohtulahendite otsingutulemustes õigusakti sätte link viib vaid selle õigusakti juurde, millest alates kohus kohaldamisel sätet selgitas või tõlgendas st võib viia otsimise ajal mittekehtivale sättele.

Kui vajutada õigusakti vaates nupule „Seotud kohtulahendid“, siis vajutades sätte ees olevale kaalude märgile näed sättega seotud kohtulahendeid.

Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-2-1-29-02 PDF Riigikohus 29.04.2002

Apellatsioonikohus pole andnud hinnangut hageja väitele, et vaidlusalune 99 aastaks sõlmitud rendileping renditasuga 10 000 krooni kuus, on vastuolus heade kommetega. Lepingu heade kommete vastasus tuleb kindlaks teha koguhinnangu andmise teel, kusjuures arvesse tuleb võtta nii lepingu sisu kui ka lepingu sõlmimise asjaolusid, poolte ettekujutusi, ajendeid ja eesmärke.


Apellatsioonikohus pole andnud hinnangut hageja väitele, et vaidlusalune 99 aastaks sõlmitud rendileping renditasuga 10 000 krooni kuus, on vastuolus heade kommetega. Otsus ei vasta seetõttu TsMS § 330 lg 6 nõuetele.

3-2-1-46-02 PDF Riigikohus 19.04.2002

Tulenevalt AÕSRS § 13 lg-st 6 peab ehitise või selle osa tagatisomandamise puhul olema notariaalselt tõestatud nii müügi- kui ka tagasiostukokkulepe. Seaduses nõutud notariaalse tõestamise nõude järgimata jätmisel on tehing TsÜS § 93 lg 3 järgi tühine.


Poolte kokkulepe tagasimüügikohustuse kohta ei muuda selle eelduseks olevat müügilepingut TsÜS § 70 alusel tühiseks. Majavalduse müügiga ei varjatud tagatisomandamise tehingut, ostu-müügileping on üks osa sellest.

3-2-1-33-02 PDF Riigikohus 15.03.2002

Tehingu tõlgendamisel tuleb kohtul juhinduda TsÜS §-st 64 ning arvestada, et TsÜS § 108 lg 1 kohaselt tuleb tsiviilõiguste teostamisel ja tsiviilkohustuste täitmisel toimida heas usus. Viimatinimetatud sättest tuleneb ka keeld tõlgendada tehingut viisil, mis oleks vastuolus hea usu põhimõttega.


TsMS §-d 231 lg 4 ja 330 lg 4 nõuavad muuhulgas kohtuotsuses kohtu seisukohta asjas tähtsust omavate asjaolude tuvastatuse, nendest tehtud järelduste ning kohaldatud seaduste kohta.


Ostu-müügilepingus kinnitas ostja, et on hoolikalt tutvunud müüdava ehitisega, on teadlik selle seisukorrast ja toetub oma uuringutele. Ainuüksi sellest ei järeldu, et müügilepingut sõlmides ostja teadis või pidi teadma asja mittenõuetekohasest kvaliteedist ning ei saa müüja suhtes TsK § 251 lg 1 sätestatud õiguskaitsevahendeid kasutada.

3-2-1-20-02 PDF Riigikohus 13.03.2002

Kui isik müüb kaupu või osutab teenuseid teise isiku ülesandel, loetakse teda TsÜS § 98 lg 3 alusel volitatuks sellest tulenevaid tehinguid tegema. Seega volitatu volituste kontroll pole vajalik. Hageja esindajal oli volitus ostu-müügilepingut sõlmida ja ta oli sellega õigustatud samuti lepingust tulenevaid õigustoiminguid tegema (sh lepingu täitmist vastu võtma).

3-2-1-11-02 PDF Riigikohus 04.03.2002

Tehing on TsÜS § 69 lg 1 kohaselt näilik, kui mõlema poole tahe on suunatud üksnes õigusnäivuse tekitamisele. Hageja esitatud asjaolud - kostja pole tasunud ostu-müügilepingu järgset rahasummat ja pole ostetud elamut kasutanud, tehingu näilikkust ei kinnita.

Tahteavalduse näilikkuse tõendamiskoormis lasub hagejal. Kui tehing sõlmitakse esindaja kaudu, siis tuleb tema tahteavaldus lugeda esindatava tahteavalduseks.


TsMS § 231 lg 4 ja TsMS § 229 lg 2 mõtte kohaselt on kohus asja lahendamisel seotud hageja esitatud asjaoludega. Hageja ei ole peale näilikkuse muid tehingu kehtetuks tunnistamise aluseid esile toonud. Ekslik on kassatsioonkaebuse väide, et kuna hageja taotles tehingu kehtetust, siis pidi kohus ise kaaluma tehingu kehtivust kõigil võimalikel alustel.

3-2-1-55-02 PDF Riigikohus

Kokku: 6| Näitan: 1 - 6

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json