Rakendusakt puudub

Rakendusakti ei ole kehtestatud või avaldatud, kuid kalapüügiseaduse § 90 lõike 2 kohaselt kehtib endise kalapüügiseaduse alusel kehtestatud kalapüügieeskiri kuni kehtetuks tunnistamiseni niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus uue kalapüügiseadusega.