Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Akti kuupäev
Süüdimõistetute armuandmispalvete läbivaatamineVabariigi Presidentotsus22529.08.2002
S. Kivi vabastamineVabariigi Presidentotsus22629.08.2002
Ferenc Mádlile ja Dalma Mádlné Némethyle riiklike autasude andmineVabariigi Presidentotsus22729.08.2002
M. Allikmaa nimetamineVabariigi Presidentotsus22830.08.2002
3-4-1-7-02 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 15. juuli 2002. a kohtuotsus õiguskantsleri taotluse asjas kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 31 lg 1, § 32 lg 1 ja § 33 lg 2 p 1 osalise kehtetuks tunnistamise kohtaRiigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumotsus
3-1-1-22-07 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 22. juuni 2007. a kohtuotsus Anton Žironkin'i süüdistusasjas § 148^1 lg 10 järgi ja Viktor Šerõi süüdistusasjas KrK § 148^1 lg 10 - § 17 lg-te 5 ja 6 järgiRiigikohtu Kriminaalkolleegiumotsus
3-1-1-28-07 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 22. juuni 2007. a kohtuotsus Hiie Taela süüdistuses KarS § 121 järgiRiigikohtu Kriminaalkolleegiumotsus
Finantsinspektsiooni nõukogu liikmete nimetamineEesti Panga Nõukoguotsus
K. Tornile ja J. Karuksile riikliku autasu andmineVabariigi Presidentotsus16529.06.2007
Riiklike autasude andmineVabariigi Presidentotsus16805.07.2007
I. Nõmme kohtunikuks nimetamineVabariigi Presidentotsus16905.07.2007
A. Froschi nimetamine ja A. Orava tagasikutsumineVabariigi Presidentotsus88525.07.2005
Süüdimõistetute armuandmispalvete läbivaatamineVabariigi Presidentotsus76421.12.2004
3-1-1-127-04 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 22. detsembri 2004. a kohtuotsus Aleksander Ranna väärteoasjas liiklusseaduse § 74^18 järgiRiigikohtu Kriminaalkolleegiumotsus
3-1-1-124-04 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 23. detsembri 2004. a kohtuotsus Kalev Ollo süüdistuses KarS § 137 lg 1 ja § 418 lg 1 ja lg 2 järgiRiigikohtu Kriminaalkolleegiumotsus
3-2-1-147-04 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 22. detsembri 2004. a kohtuotsus Vladimir Parfjonovi hagis Kohtla-Järve linna vastu ostu-müügilepingu kehtetuks tunnistamiseks, korteri ja ehitise erastamiseks ning kahju hüvitamiseksRiigikohtu Tsiviilkolleegiumotsus
3-2-1-148-04 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 22. detsembri 2004. a kohtuotsus N&N INVEST GRUPP OÜ hagis Olev Valgu (Valk) vastu 78 320 krooni 75 sendi väljamõistmiseksRiigikohtu Tsiviilkolleegiumotsus
Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine ja nende isikkooseisu suurendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil AfganistanisRiigikoguotsus12.01.2005
Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimehe kinnitamineRiigikogu Juhatusotsus30920.07.2004
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeksRiigikogu Juhatusotsus31120.07.2004

Kokku: 8414| Näitan: 1- 20