Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Akti kuupäev
Setomaa Vallavolikogu 27.12.2017 määruse nr 9 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus1610.10.2023
Setomaa valla arengukava 2023-2032Setomaa Vallavolikogumäärus1510.10.2023
Setomaa Vallavolikogu 25.05.2023 määruse nr 12 „Maamaksumäära kehtestamine“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus1431.08.2023
Setomaa Vallavolikogu 27.12.2017 määruse nr 9 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus1329.06.2023
Hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude tasumise piirmäära kehtestamineSetomaa Vallavolikogumäärus1025.05.2023
Setomaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 kinnitamineSetomaa Vallavolikogumäärus1125.05.2023
Maamaksumäära kehtestamineSetomaa Vallavolikogumäärus1225.05.2023
Setomaa Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 12 „Setomaa valla külavanema statuut“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus827.04.2023
Setomaa Vallavolikogu 30.04.2020 määruse nr 9 “Setomaa valla jäätmehoolduseeskiri” muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus927.04.2023
Võru maakonna arengustrateegia 2035+Setomaa Vallavolikogumäärus727.04.2023
Setomaa Vallavolikogu 26.02.2020 määruse nr 4 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus630.03.2023
Setomaa Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 13 „Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus426.01.2023
Setomaa Vallavolikogu 19.12.2019 määruse nr 18 „Õpetajate ja huviringide juhendajate töötasustamise alused“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus226.01.2023
Setomaa Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 3 „Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus326.01.2023
Miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetuse andmise kordSetomaa Vallavolikogumäärus526.01.2023
Setomaa valla 2023. aasta eelarve Setomaa Vallavolikogumäärus126.01.2023
Setomaa Vallavolikogu 27.12.2017 määruse nr 9 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus2129.12.2022
Setomaa Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 13 „Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus2029.12.2022
Setomaa valla 2022. aasta II lisaeelarveSetomaa Vallavolikogumäärus1824.11.2022
Setomaa Vallavolikogu 25.10.2018 määruse nr 23 „Setomaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava kohatasu määr ja tasumise kord“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus1924.11.2022
Määruste kehtetuks tunnistamineSetomaa Vallavolikogumäärus1724.11.2022
Setomaa Vallavolikogu 31.03.2022 määruse nr 6 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus1627.10.2022
Setomaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökordSetomaa Vallavolikogumäärus1529.09.2022
Setomaa valla 2022. aasta I lisaeelarveSetomaa Vallavolikogumäärus1429.09.2022
Setomaa valla arengukava 2022-2031Setomaa Vallavolikogumäärus1329.09.2022
Setomaa Vallavolikogu 31.03.2022 määruse nr 6 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus1230.06.2022
Setomaa Vallavolikogu 29.10.2020 määruse nr 15 „Setomaa Vallaraamatukogu põhimäärus“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus1126.05.2022
Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kordSetomaa Vallavolikogumäärus1028.04.2022
Setomaa Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 13 „Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus728.04.2022
Kortermajale toetuse andmise kordSetomaa Vallavolikogumäärus828.04.2022
Erateedel tasuta talihoolduse teostamise kordSetomaa Vallavolikogumäärus928.04.2022
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamiselSetomaa Vallavolikogumäärus631.03.2022
Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 4 „Setomaa valla põhimäärus“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus422.02.2022
Setomaa Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 2 „Setomaa Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus522.02.2022
Setomaa valla 2022. aasta eelarve Setomaa Vallavolikogumäärus127.01.2022
Setomaa Vallavolikogu 19.12.2019 määruse nr 18 „Õpetajate ja huviringide juhendajate töötasustamise alused“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus227.01.2022
Setomaa Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 3 „Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus327.01.2022
Värska Lasteaia põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus1414.10.2021
Setomaa valla 2021. aasta II lisaeelarveSetomaa Vallavolikogumäärus1223.09.2021
Setomaa Vallavolikogu 29.11.2018 määruse nr 32 „Värska Muusikakooli põhimäärus“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus1323.09.2021
Setomaa valla arengukava 2021-2030Setomaa Vallavolikogumäärus926.08.2021
Setomaa Vallavolikogu 29.11.2018 määruse nr 25 „Setomaa valla finantsjuhtimise kord“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus1126.08.2021
Setomaa Vallavolikogu 29.11.2018 määruse nr 26 „Setomaa valla tunnustuse avaldamise kord“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus1026.08.2021
Setomaa valla 2021. aasta I lisaeelarveSetomaa Vallavolikogumäärus827.05.2021
Setomaa vallas korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kordSetomaa Vallavolikogumäärus729.04.2021
Määruste kehtetuks tunnistamineSetomaa Vallavolikogumäärus629.04.2021
Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 4 „Setomaa valla põhimäärus“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus529.04.2021
Projektipõhise integreeritud hoolekandeteenuse osutamise kordSetomaa Vallavolikogumäärus425.03.2021
Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad” Setomaa Vallavolikogumäärus325.03.2021
Setomaa valla 2021. aasta eelarve Setomaa Vallavolikogumäärus128.01.2021
Setomaa kalmistute kasutamise eeskiriSetomaa Vallavolikogumäärus228.01.2021
Setomaa Vallavolikogu 26.02.2020 määruse nr 4 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus2117.12.2020
Setomaa valla kalmisturegistri põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus2026.11.2020
Setomaa valla 2020. aasta lisaeelarveSetomaa Vallavolikogumäärus1926.11.2020
Setomaa Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 13 „Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus1829.10.2020
Määruste kehtetuks tunnistamineSetomaa Vallavolikogumäärus1429.10.2020
Sporditegevuse toetamise kordSetomaa Vallavolikogumäärus1729.10.2020
Kultuuriürituste toetamise kordSetomaa Vallavolikogumäärus1629.10.2020
Setomaa Vallaraamatukogu põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus1529.10.2020
Värska Gümnaasiumi põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus1327.08.2020
„Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 2020-2025“ vastuvõtmineSetomaa Vallavolikogumäärus1127.08.2020
Setomaa valla arengukava 2020-2029Setomaa Vallavolikogumäärus1227.08.2020
Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 6 „Setomaa vallavara valitsemise kord“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus1025.06.2020
Setomaa valla jäätmehoolduseeskiriSetomaa Vallavolikogumäärus930.04.2020
Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 4 „Setomaa valla põhimäärus“ muutmine Setomaa Vallavolikogumäärus726.03.2020
Setomaa Vallavolikogu 25.10.2018 määruse nr 22 „Setomaa Muuseumid põhimäärus“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus826.03.2020
Määruste kehtetuks tunnistamineSetomaa Vallavolikogumäärus526.02.2020
Setomaa valla jäätmevaldajate registri põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus626.02.2020
Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede Setomaa Vallavolikogumäärus426.02.2020
Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruse nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord“ muutmine Setomaa Vallavolikogumäärus330.01.2020
Setomaa valla 2020. aasta eelarve Setomaa Vallavolikogumäärus230.01.2020
Setomaa valla sümbolidSetomaa Vallavolikogumäärus130.01.2020
Setomaa Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 3 „Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus1919.12.2019
Õpetajate ja huviringide juhendajate töötasustamise alusedSetomaa Vallavolikogumäärus1819.12.2019
Setomaa Noorsootöö Keskuse põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus1728.11.2019
Setomaa valla 2019. aasta lisaeelarve Setomaa Vallavolikogumäärus1628.11.2019
Setomaa valla arengukava 2019-2028Setomaa Vallavolikogumäärus1226.09.2019
Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kordSetomaa Vallavolikogumäärus1326.09.2019
Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 5 „Kultuuri- ja spordisündmuste toetamise kord“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus1426.09.2019
Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 8 „Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus1526.09.2019
Setomaa Kultuurikeskuse põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus1127.06.2019
Arengukavade menetlemise kordSetomaa Vallavolikogumäärus1025.04.2019
Setomaa valla koerte ja kasside pidamise eeskiriSetomaa Vallavolikogumäärus928.03.2019
Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kordSetomaa Vallavolikogumäärus821.02.2019
Setomaa valla heakorraeeskiriSetomaa Vallavolikogumäärus621.02.2019
Määruste kehtetuks tunnistamineSetomaa Vallavolikogumäärus721.02.2019
Setomaa valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondSetomaa Vallavolikogumäärus521.02.2019
Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad”Setomaa Vallavolikogumäärus421.02.2019
Setomaa valla 2019. aasta eelarve Setomaa Vallavolikogumäärus131.01.2019
Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruse nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord“ muutmine Setomaa Vallavolikogumäärus231.01.2019
Setomaa Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 35 muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus331.01.2019
Õpetajate töötasustamise alusedSetomaa Vallavolikogumäärus3527.12.2018
Setomaa Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 3 „Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus3627.12.2018
Setomaa Vallavolikogu 27.12.2017 määruse nr 9 ”Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus3827.12.2018
Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruse nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord“ muutmine Setomaa Vallavolikogumäärus3727.12.2018
Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+Setomaa Vallavolikogumäärus3427.12.2018
Määruse kehtetuks tunnistamineSetomaa Vallavolikogumäärus3329.11.2018
Värska Raamatukogu põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus3129.11.2018
Saatse Raamatukogu põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus3029.11.2018
Mikitamäe Raamatukogu põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus2829.11.2018
Obinitsa Raamatukogu põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus2929.11.2018
Meremäe Raamatukogu põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus2729.11.2018
Setomaa valla finantsjuhtimise kordSetomaa Vallavolikogumäärus2529.11.2018
Setomaa valla tunnustuse avaldamise kordSetomaa Vallavolikogumäärus2629.11.2018
Värska Muusikakooli põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus3229.11.2018
Setomaa Muuseumid põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus2225.10.2018
Setomaa valla 2018. aasta I lisaeelarve Setomaa Vallavolikogumäärus2125.10.2018
Määruste kehtetuks tunnistamineSetomaa Vallavolikogumäärus2425.10.2018
Setomaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava kohatasu määr ja tasumise kordSetomaa Vallavolikogumäärus2325.10.2018
Setomaa Hooldekodu põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus2005.10.2018
Setomaa valla arengukava 2018-2027Setomaa Vallavolikogumäärus1905.10.2018
Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruse nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord“ muutmineSetomaa Vallavolikogumäärus1727.09.2018
Määruse kehtetuks tunnistamineSetomaa Vallavolikogumäärus1827.09.2018
Määruse kehtetuks tunnistamineSetomaa Vallavolikogumäärus1530.08.2018
Munitsipaaleluruumide ja mitteeluruumide üürimääradSetomaa Vallavolikogumäärus1630.08.2018
Määruste kehtetuks tunnistamineSetomaa Vallavolikogumäärus1428.06.2018
Meremäe Kooli põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus1328.06.2018
Setomaa valla külavanema statuut Setomaa Vallavolikogumäärus1228.06.2018
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudedSetomaa Vallavolikogumäärus1031.05.2018
Määruse kehtetuks tunnistamineSetomaa Vallavolikogumäärus1131.05.2018
Setomaa vallavara valitsemise kordSetomaa Vallavolikogumäärus626.04.2018
Setomaa valla kaunima kodu konkursi kordSetomaa Vallavolikogumäärus926.04.2018
Mittetulundusliku tegevuse toetamise kordSetomaa Vallavolikogumäärus826.04.2018
Setomaa valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kordSetomaa Vallavolikogumäärus726.04.2018
Setomaa valla põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus429.03.2018
Kultuuri- ja spordisündmuste toetamise kordSetomaa Vallavolikogumäärus529.03.2018
Ülesannete delegeerimine Setomaa VallavalitsuseleSetomaa Vallavolikogumäärus322.02.2018
Setomaa valla 2018. aasta eelarveSetomaa Vallavolikogumäärus225.01.2018
Õpetajate töötasustamise alusedSetomaa Vallavolikogumäärus125.01.2018
Mikitamäe valla 2017. aasta III lisaeelarveSetomaa Vallavolikogumäärus627.12.2017
Värska valla 2017. aasta III lisaeelarveSetomaa Vallavolikogumäärus727.12.2017
Meremäe valla 2017. aasta IV lisaeelarve Setomaa Vallavolikogumäärus527.12.2017
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSetomaa Vallavolikogumäärus927.12.2017
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiselSetomaa Vallavolikogumäärus1027.12.2017
Maamaksumäära kehtestamineSetomaa Vallavolikogumäärus827.12.2017
Teenistusse võtmiseks esitatavad nõuded Setomaa Vallavolikogumäärus423.11.2017
Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend Setomaa Vallavolikogumäärus323.11.2017
Setomaa Vallavalitsuse põhimäärusSetomaa Vallavolikogumäärus223.11.2017
Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kordSetomaa Vallavolikogumäärus130.10.2017

Kokku: 139| Näitan: 1 - 139|Näita lehekülgede kaupa

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json