Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Maaeluministri määruse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord” muutmine MEM m 73
Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” muutmine MEM m 74
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord MEM m 22 19.11.2017 - 07.03.2019
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded PÕM m 4 19.11.2017 - 30.04.2019
Keila Linnavalitsuse 11.10.2012 määruse nr 4 „Keila linna eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord“ muutmine KeilaLV m 12
Konkurentsiameti põhimäärus JUM m 27 18.11.2017 - …
Justiitsministri 19. augusti 2015. a määruse nr 27 „Konkurentsiameti põhimäärus” muutmine JUM m 23
Saarde Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, alatiste komisjonide esimeestele ja liikmetele hüvituse suuruse määramine ja maksmise korra kehtestamine SaardeVVK m 12 18.11.2017 - …
Narva-Jõesuu linna põhimäärus NarvaJõesuuLVK m 1 18.11.2017 - 06.01.2018
Keila linna eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord KeilaLV m 4 18.11.2017 - 07.09.2019
Jõgeva Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise kord JõgevaVVK m 1 18.11.2017 - …
Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seadus RK s 17.11.2017 - …
Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad MKM m 60 17.11.2017 - …
Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele MKM m 50 17.11.2017 - …
Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine MTM m 58
Rae Vallavalitsuse 25. aprilli 2017 määruse nr 3 „Rae valla Spordikeskuse Jüri, Järveküla, Lagedi, Peetri ja Vaida spordihoonete kodukordade kinnitamine“ muutmine RaeVV m 14
Rae Vallavalitsuse 7. jaanuari 2014 määruse nr 3 „Laste arvu suurendamine Peetri Lasteaed-Põhikoolis“ kehtetuks tunnistamine RaeVV m 15
Rae valla Spordikeskuse Jüri, Järveküla, Lagedi, Peetri ja Vaida spordihoonete kodukordade kinnitamine RaeVV m 3 17.11.2017 - 30.08.2018
Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ning maksmise kord SaaremaaVVK m 1 17.11.2017 - …
Maavanemate teenistusest vabastamine VV k 260 16.11.2017 - …

Kokku: 113072| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json