Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused MTM m 135 29.11.2022 - …
Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused MTM m 3 14.11.2022 - …
„Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord HTM m 34 31.10.2022 - …
Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede EVM m 2 26.09.2022 - …
Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017–2023 RIM m 35 24.09.2022 - …
Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks RIM m 5 24.09.2022 - …
Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” SIM m 7 24.09.2022 - …
Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” SIM m 9 24.09.2022 - …
Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine” RIM m 17 24.09.2022 - …
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord SIM m 4 24.09.2022 - …
Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord SKM m 44 11.07.2022 - …
„Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord HTM m 16 01.07.2022 - …
Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord EVIM m 24 13.06.2022 - …
Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord EVM m 46 06.06.2022 - …
Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks HTM m 18 26.03.2022 - …
Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele HTM m 17 26.03.2022 - …
Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014–2020 HTM m 12 05.03.2022 - …
Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” jaoks avatud taotlemise korral KKM m 17 26.02.2022 - …
Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks avatud taotlemise korral KKM m 22 25.02.2022 - …
Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord KUM m 12 11.02.2022 - …

Kokku: 63| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json