Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Meetme „Tööelu kvaliteedi parandamine” perioodil 2012–2013 avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri SOM m 59 25.12.2011 - 06.01.2013
Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord MKM m 71 12.12.2011 - 06.05.2012
Meetme «Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine» tingimused RM m 7 28.11.2011 - 14.06.2012
Meetme „Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate sulgemine ja tuhaärastussüsteemi uuendamine“ tingimused KKM m 53 14.11.2011 - …
Meetme «Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine» avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri SOM m 69 14.11.2011 - 06.01.2013
Infoühiskonna edendamise meetme tingimused avatud taotlemise alusel MKM m 50 25.09.2011 - 06.05.2012
Infoühiskonna edendamise toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord MKM m 97 25.09.2011 - 06.05.2012
Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused HTM m 46 23.09.2011 - 01.04.2012
Meetme "Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine" tingimused ja kord HTM m 50 16.09.2011 - 01.04.2012
Meetme «Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine» avatud taotlemisel struktuuritoetuse andmise ja kasutamise kord HTM m 32 16.09.2011 - 01.04.2012
Meetme „Kohandumine teadmistepõhise majandusega” teaduse populariseerimise alameetme „Teeme” raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord HTM m 23 16.09.2011 - 01.04.2012
Meetme "Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine" tingimused HTM m 71 16.09.2011 - 01.04.2012
Meetme «Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine» alameetme «Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus» avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord HTM m 40 16.09.2011 - 01.04.2012
Meetme "Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine" tingimused HTM m 27 16.09.2011 - 15.03.2012
Arendustöötajate kaasamise toetamise tingimused ja kord MKM m 81 10.09.2011 - 06.05.2012
Meetme «Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine» avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri SOM m 60 15.08.2011 - …
Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetamise tingimused ja kord MKM m 44 25.07.2011 - 06.05.2012
Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord MKM m 39 24.07.2011 - 06.05.2012
Ekspordi arendamise toetamise tingimused ja kord MKM m 86 22.07.2011 - 06.05.2012
Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord MKM m 52 22.07.2011 - 19.01.2012

Kokku: 80| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json