Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Välisõhu kaitse seaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seadus RK s
Keskkonnavastutuse seadus RK s 31.12.2011 - 31.05.2013
Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus RK s 31.12.2011 - 31.12.2011
Krediidiasutuse ja krediidiasutuse konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide aruanded EPP m 4 31.12.2011 - 09.01.2014
Krediidiasutuse riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali adekvaatsuse kohta avalikustatav teave EPP m 8 31.12.2011 - 09.01.2014
Krediidiasutuse ja krediidiasutuse konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide rakendamise ja arvutamise kord EPP m 13 31.12.2011 - 09.01.2014
Investeerimisühingu ja investeerimisühingu konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide rakendamise, arvutamise ja aruandluse kord ning riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali adekvaatsuse kohta teabe avalikustamise kord RHM m 26 31.12.2011 - 11.01.2014
Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu” muutmine VV m 167
Vabariigi Valitsuse 7. mai 2002. a määruse nr 150 „Keskkonnakompleksluba nõudvate alltegevusvaldkondade ja künnisvõimsuste kehtestamine ning olemasolevate käitiste käitajate poolt kompleksloa taotluste esitamise tähtaegade kehtestamine” muutmine VV m 168
Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu VV m 224 31.12.2011 - 10.05.2012
Keskkonnakompleksluba nõudvate alltegevusvaldkondade ja künnisvõimsuste kehtestamine ning olemasolevate käitiste käitajate poolt kompleksloa taotluste esitamise tähtaegade kehtestamine VV m 150 31.12.2011 - 31.05.2013
Käina Lasteaed Tirtspõnni arengukava kinnitamine KäinaVVK m 38 31.12.2011 - 31.12.2014
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus RK s 31.12.2011 - 22.03.2014
Välisõhu kaitse seadus RK s 31.12.2011 - 14.07.2012
Märjamaa valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord MärjamaaVVK m 76 31.12.2011 - 31.08.2015
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi arengukava kinnitamine VinniVV m 21 31.12.2011 - 31.12.2014
Tudu Lasteaed-Põhikooli arengukava kinnitamine VinniVV m 20 31.12.2011 - 31.12.2014
Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli arengukava kinnitamine VinniVV m 19 31.12.2011 - 31.12.2014
Eesti Panga presidendi 2. novembri 2009. a määruse nr 8 „Krediidiasutuse riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali adekvaatsuse kohta avalikustatav teave” muutmine EPP m 5
Eesti Panga presidendi 27. märtsi 2007. a määruse nr 4 „Krediidiasutuse ja krediidiasutuse konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide aruanded” muutmine EPP m 6

Kokku: 89215| Näitan: 1- 20|Näita kõiki