Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Valla allasutuste ja tegevusalade kontrollarvude kinnitamine 2013. aastaks HarkuVV m 9 26.03.2013 - 29.12.2013
Taheva valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine TahevaVVK m 4 26.03.2013 - 31.12.2013
Märjamaa Vallavolikogu 16.10.2012 määruse nr 89 „Märjamaa valla arengukava 2010-2025 muutmine ja eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine“ muutmine MärjamaaVVK m 107
Sindi linna 2013. aasta eelarve SindiLVK m 52 26.03.2013 - 31.12.2013
Märjamaa valla arengukava 2010-2025 muutmine ja eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine MärjamaaVVK m 89 26.03.2013 - 29.08.2013
Harku Vallavalitsuse 4. veebruari 2013 määruse nr 9 „Valla allasutuste ja tegevusalade kontrollarvude kinnitamine 2013. aastaks“ muutmine HarkuVV m 23
Tõlliste valla 2013. aasta I lisaeelarve TõllisteVVK m 6 26.03.2013 - 31.12.2013
Puka valla arengukava aastateks 2003-2019 PukaVVK m 2 26.03.2013 - 06.12.2014
Varbla valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine VarblaVVK m 5 26.03.2013 - 19.10.2013
Muhu Vallavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine Muhu VV m 3
Puka valla 2013. aasta eelarve kinnitamine PukaVVK m 4 26.03.2013 - 31.12.2013
Palgajuhend TõllisteVVK m 8 26.03.2013 - 26.01.2014
Rapla valla lasteasutuse kohatasu soodustuse saamiseks taotluse vormi kehtestamine RaplaVV m 13 26.03.2013 - 16.10.2016
Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri RistiVVK m 6 26.03.2013 - 01.07.2018
Laatre Raamatukogu põhimäärus TõllisteVVK m 7 26.03.2013 - 31.12.2017
Tähtvere valla ametiasutuse teenistujate palgajuhend TähtvereVVK m 3 26.03.2013 - 01.01.2018
„Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” alusel kehtestatud keskkonnaministri määruste muutmine KKM m 6
Sotsiaalministri 5. novembri 2008. a määruse nr 69 „Meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” muutmine SOM m 13
Meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine” tingimused toetuse avatud taotlemise korral KKM m 42 25.03.2013 - …
Meetme „Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine” tingimused KKM m 9 25.03.2013 - 14.07.2013

Kokku: 96041| Näitan: 1- 20|Näita kõiki