Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Toetuse andmise tingimused meetmes „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks väikeprojektidele avatud taotlemise korral KKM m 27 06.08.2018 - 31.03.2019
Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks avatud taotlemise korral KKM m 22 06.08.2018 - 14.03.2019
„Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord HTM m 47 05.08.2018 - 13.06.2019
Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord MTM m 31 29.07.2018 - 31.08.2018
Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused MTM m 48 20.07.2018 - 21.02.2019
Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamise tingimused ja kord EVIM m 10 06.07.2018 - …
Perioodi 2014–2020 välismessitoetuse andmise tingimused ja kord EVIM m 32 06.07.2018 - 14.05.2020
Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel HTM m 55 29.06.2018 - 31.03.2020
Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord SKM m 44 15.06.2018 - 04.04.2019
Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuste „Jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” jaoks avatud taotlemise korral KKM m 8 11.06.2018 - …
Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas SKM m 26 28.05.2018 - 17.03.2019
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord KKM m 12 21.05.2018 - 07.05.2020
„Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord HTM m 16 18.05.2018 - 31.03.2020
Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused TeTM m 20 14.05.2018 - 19.04.2019
Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede EVM m 2 27.04.2018 - 23.05.2020
Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014–2020 HTM m 12 21.04.2018 - 31.03.2020
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine SKM m 4 03.03.2018 - 15.02.2019
Meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele” ühikuhinna alusel toetuse andmise tingimused ja kord SKM m 2 05.02.2018 - 31.03.2020
Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord KUM m 12 19.01.2018 - 06.07.2019
Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused MTM m 135 15.01.2018 - 10.02.2019

Kokku: 57| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json