Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Reoveesettest toote valmistamise nõuded KKM m 24 21.02.2020 - 31.12.2020
Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord MTM m 18 01.11.2019 - …
Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded MTM m 29 26.07.2019 - …
Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamisele MTM m 32 26.07.2019 - …
Õli sisaldavate jäätmete jäätmeteks oleku lakkamise kriteeriumid KKM m 19 03.06.2019 - …
Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord MTM m 46 01.03.2019 - 12.11.2020
Energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamine märgistuses ja ühtses tootekirjelduses MKM m 42 22.02.2019 - …
Energiamõjuga toote tähistamise, teabega varustamise ja vastavushindamise üldised nõuded MKM m 25 22.02.2019 - …
Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded MTM m 17 22.02.2019 - …
Lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele, nende nõuetele vastavuse tõendamisele ja käibe jälgitavusele ning arvestuse pidamisele esitatavad nõuded MTM m 37 22.02.2019 - …
Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord MKM m 57 22.02.2019 - …
Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord MTM m 11 22.02.2019 - …
Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamisele MTM m 59 22.02.2019 - …
Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord MTM m 91 22.02.2019 - …
Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord MTM m 74 22.02.2019 - …
Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord MKM m 49 22.02.2019 - 31.12.2020
Nõuded põlevkiviõli tootmisprotsessi lisatavale rehvihakkele KKM m 40 12.10.2018 - 31.12.2020
Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina vastavushindamise kord MKM m 23 11.04.2015 - …
Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud pesumasin-kuivati energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile MKM m 82 17.10.2010 - …

Kokku: 19| Näitan: 1- 19|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json