Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Starditoetus VEM m 20 12.07.2019 - …
Innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimused EVM m 28 12.07.2019 - …
Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord KUM m 12 07.07.2019 - …
Struktuuritoetuse andmise tingimused keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse HTM m 1 22.06.2019 - …
Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused MTM m 135 21.06.2019 - …
„Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord HTM m 47 14.06.2019 - …
Perioodi 2014–2020 tööstusettevõtja tootearenduse toetus VIM m 35 02.06.2019 - …
Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks RIM m 5 13.05.2019 - …
Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord EVIM m 24 29.04.2019 - …
Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused MTM m 3 27.04.2019 - …
Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused TeTM m 20 20.04.2019 - …
Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord SKM m 44 05.04.2019 - …
Toetuse andmise tingimused meetmes „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks väikeprojektidele avatud taotlemise korral KKM m 27 01.04.2019 - …
Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017–2023 RIM m 35 01.04.2019 - …
Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” jaoks avatud taotlemise korral KKM m 17 01.04.2019 - …
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord SIM m 4 18.03.2019 - …
Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” SIM m 7 18.03.2019 - …
Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” SIM m 9 18.03.2019 - …
Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas SKM m 26 18.03.2019 - …
Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks avatud taotlemise korral KKM m 22 15.03.2019 - …

Kokku: 58| Näitan: 1- 20|Näita kõiki