Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused MTM m 135 17.07.2020 - …
„Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord HTM m 47 23.06.2020 - …
Struktuuritoetuse andmise tingimused täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks HTM m 10 23.06.2020 - …
Struktuuritoetuse andmise tingimused tööturul vajalike keelepädevuste arendamiseks HTM m 51 23.06.2020 - …
Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel HTM m 55 23.06.2020 - …
Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused MTM m 3 08.06.2020 - …
Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused TeTM m 20 01.06.2020 - …
Tugiteenus- ja arenduskeskuse investeeringu toetuse andmise tingimused ja kord EVM m 12 24.05.2020 - …
Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede EVM m 2 24.05.2020 - …
Perioodi 2014–2020 ettevõtja tootearenduse toetus VIM m 35 24.05.2020 - …
Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimused VEM m 89 24.05.2020 - …
Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord EVM m 113 24.05.2020 - …
Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord EVM m 46 24.05.2020 - …
Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kord EVM m 131 24.05.2020 - …
Innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimused EVM m 28 24.05.2020 - …
Perioodi 2014–2020 välismessitoetuse andmise tingimused ja kord EVIM m 32 24.05.2020 - …
Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord SKM m 44 18.05.2020 - 26.07.2020
Turismiettevõtte uue ärimudeli rakendamise toetamise tingimused ja kord EVIM m 26 17.05.2020 - …
Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014–2020 HTM m 12 16.05.2020 - …
Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine” RIM m 17 12.05.2020 - …

Kokku: 59| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json