Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord MTM m 46 09.07.2016 - 21.02.2019
Lõhkematerjalile, selle märgistusele ja vastavushindamisele esitatavad nõuded MTM m 37 13.05.2016 - 16.07.2017
Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded MTM m 29 20.04.2016 - 21.02.2019
Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamisele MTM m 32 20.04.2016 - 21.02.2019
Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord MTM m 74 11.04.2016 - 21.02.2019
Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded MTM m 17 21.03.2016 - 21.02.2019
Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord MKM m 57 21.12.2015 - 26.11.2017
Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord MTM m 91 18.07.2015 - 21.02.2019
Köisteele, selle alamsüsteemile ja ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded MTM m 9 01.07.2015 - 20.04.2018
Küttegaasiseadmele, selle abiseadmele ja nende vastavushindamisele esitatavad nõuded MTM m 16 01.07.2015 - 20.04.2018
Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord MTM m 11 01.07.2015 - 21.02.2019
Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamisele MTM m 59 01.07.2015 - 21.02.2019
Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord MTM m 18 01.06.2015 - 21.02.2019
Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina vastavushindamise kord MKM m 23 11.04.2015 - …
Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord MKM m 49 02.08.2013 - 28.01.2018
Energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamine märgistuses ja ühtses tootekirjelduses MKM m 42 03.06.2012 - 21.02.2019
Energiamõjuga toote tähistamise, teabega varustamise ja vastavushindamise üldised nõuded MKM m 25 30.03.2012 - 21.02.2019
Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud pesumasin-kuivati energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile MKM m 82 17.10.2010 - …
Isikukaitsevahendi ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord SOM m 64 08.10.2010 - 17.05.2018

Kokku: 19| Näitan: 1- 19|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json