Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Nõuandekeskusena tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 55 06.09.2015 - 31.12.2022
Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 75 01.09.2015 - 31.12.2022
Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord PÕM m 109 01.09.2015 - 31.12.2022
LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord PÕM m 85 01.09.2015 - 31.12.2022
«Eesti maaelu arengukava 2007–2013» raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord PÕM m 71 01.09.2015 - 31.12.2022
„Eesti maaelu arengukava 2007–2013” seire ja hindamise kord PÕM m 26 01.09.2015 - 31.12.2022
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 68 07.08.2015 - 31.12.2022
Loomade karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 47 05.05.2015 - 31.12.2022
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013 PÕM m 19 03.05.2015 - 31.12.2022
Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 46 03.05.2015 - 31.12.2022
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 44 03.05.2015 - 31.12.2022
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 28 03.05.2015 - 31.12.2022
Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 33 03.05.2015 - 31.12.2022
Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 21 11.08.2014 - 31.12.2022
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 32 01.04.2014 - 31.12.2022
Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 26 01.04.2014 - 31.12.2022
Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 27 14.03.2014 - 31.12.2022
Piimasektori eritoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning põllumajandusloomade loomühikute arvestuse alused PÕM m 11 24.02.2014 - 31.12.2022
Toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord PÕM m 12 24.02.2014 - 31.12.2022
Toidukvaliteedikava ja selle eeskirja täpsemad nõuded, toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm PÕM m 77 09.08.2013 - 31.12.2022

Kokku: 42| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json