Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
2014. aastal (kutse)kõrgkooli ja kutsehariduskooli lõpetajatele stardiraha maksmine IllukaVVK m 19 30.06.2014 - 31.12.2014
Narva-Jõesuu linna 2014.a. kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine NarvaJõesuuLVK m 24 30.06.2014 - 31.12.2014
Põlva Vallavalitsuse 26. märtsi 2014. a määruse nr 2-2/5 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" muutmine PõlvaVV m 10
Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus RK s 30.06.2014 - …
Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika KKM m 45 30.06.2014 - 31.07.2014
Lokuta Lasteaia arengukava aastateks 2014 – 2016 kinnitamine TüriVV m 10 30.06.2014 - 02.03.2015
R. Lumi nimetamine ja T. Kahuri tagasikutsumine VP o 475
S. Soone nimetamine ja P. Teesalu tagasikutsumine VP o 476
V. Lubi nimetamine VP o 477
H. Tiido nimetamine ja E. Marmei tagasikutsumine VP o 478
L. Bambuse nimetamine ja A. Lepik von Wiréni tagasikutsumine VP o 480
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RKJ o 128
Õiguskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RKJ o 129
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RKJ o 130
Kohtunikuks nimetamine VP o 474
Kodakondsuse seaduse muutmise seadus RK s
Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 45 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ muutmine KKM m 23
Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 45 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ muutmine KKM m 24
Paide Linnavolikogu 20. märtsi 2014.a määruse nr 5 „Statsionaarse õendusabiteenuse kulude hüvitamise toetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine PaideLVK m 11
Vaivara Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine VaivaraVVK m 14

Kokku: 102779| Näitan: 1- 20|Näita kõiki