Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Rahandusministri 21. oktoobri 2010. a määruse nr 54 „Makseasutuste omavahendite arvutamise kord ning aruannete skeemid, aruannete koostamise metoodika ja esitamise kord“ muutmine RHM m 4
Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 „Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord” muutmine RHM m 15
Käru valla 2013. aasta eelarve kinnitamine KäruVVK m 2 31.03.2013 - 31.12.2013
Määruste kehtetuks tunnistamine LeisiVVK m 6
Jõhvi Vallavolikogu 15. septembri 2011 määruse nr 71 “Jõhvi valla jäätmehoolduseeskiri” muutmine JõhviVVK m 116
Jõhvi Vallavolikogu 16. juuni 2011 määruse nr 61 “Jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, vedamissageduse ja -aja, jäätmeveo piirkondade ja jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord” muutmine JõhviVVK m 117
Pärnu Linnavolikogu 19. juuni 2007 määruse nr 20 „Pärnu linna eelarvest kultuuriprojektidele toetuse andmise kord“ muutmine PärnuLVK m 8
Põlva linna eelarvestrateegia aastateks 2013–2016 muutmine PõlvaLVK m 5
Põlva linna 2013. a eelarve 1. lisaeelarve ja eelarve muutmine PõlvaLVK m 6 31.03.2013 - 31.12.2013
Narva Linnavolikogu 18.06.2009 määruse nr 23 „Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ muutmine NarvaLVK m 13
Põlva linna eelarvestrateegia aastateks 2013–2016 vastuvõtmine PõlvaLVK m 15 31.03.2013 - 07.06.2013
Nõva valla 2013. aasta eelarve kinnitamine NõvaVVK m 9 31.03.2013 - 31.12.2013
Valga linna 2013. aasta lisaeelarve ValgaLVK m 4 31.03.2013 - 31.12.2013
Luunja valla 2013. a. eelarve kinnitamine LuunjaVVK m 7 31.03.2013 - 31.12.2013
Imavere valla 2013. aasta eelarve ImavereVVK m 11 31.03.2013 - 31.12.2013
Kiviõli linna 2013. a lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine KiviõliLVK m 64 31.03.2013 - 31.12.2013
Rakvere valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine RakvereVVK m 1 31.03.2013 - 31.12.2013
Ridala valla arengukava 2013. aasta tegevuskava vastuvõtmine RidalaVVK m 98 31.03.2013 - 31.12.2013
Ridala valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine RidalaVVK m 97 31.03.2013 - 31.12.2013
Kohtla-Nõmme valla 2013. aasta eelarve kinnitamine K-NõmmeVVK m 9 31.03.2013 - 31.12.2013

Kokku: 95716| Näitan: 1- 20|Näita kõiki