Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
3-2-1-82-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 14. novembri 2007. a kohtuotsus Raigo Kesseli hagis Salva Kindlustuse AS vastu 499 981 krooni 25 sendi saamiseks RKTK o
3-3-1-47-07 Riigikohtu halduskolleegiumi 14. novembri 2007. a kohtuotsus AS Boschwechter kaebuses Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 6. septembri 2005. a maksuotsuse nr 12-5/426 tühistamiseks RKHK o
3-2-1-101-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 14. novembri 2007. a kohtumäärus Sergei Karakai hagis AS-i Sampo Pank vastu sundtäitmise lubamatuks tunnistamise nõudes RKTK m
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri AudruVVK m 29 14.11.2007 - 16.04.2016
Kohanime määramise kord TapaVVK m 71 14.11.2007 - 08.12.2018
Kohanime määramine TorguVVK m 6 14.11.2007 - …
3-3-1-49-07 Riigikohtu halduskolleegiumi 13. novembri 2007. a kohtuotsus OÜ Contimer kaebuses Maksu- ja Tolliameti 30. septembri 2005. a otsuse nr 12.1-1/8525 tühistamiseks RKHK o
3-3-1-46-07 Riigikohtu halduskolleegiumi 13. novembri 2007. a kohtuotsus Rein Alveri kaebuses Tartu Vangla kodukorra ja toimingute peale ning mittevaralise kahju hüvitamise nõudes RKHK o
3-3-1-68-07 Riigikohtu halduskolleegiumi 13. novembri 2007. a kohtuotsus Priva Shipping Company OÜ kaebuses Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 28. juuni 2006. a otsuse nr 12-5/518 tühistamiseks RKHK o
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja toetuse maksmise kord Vara vallas VaraVVK m 12 13.11.2007 - 28.02.2011
Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni töökord PärnuLV m 19 13.11.2007 - …
Raieloa andmise tingimused ja kord Vara vallas VaraVVK m 13 13.11.2007 - 02.09.2018
Tapa Linnaraamatukogu põhimäärus TapaVVK m 17 13.11.2007 - 31.12.2018
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri AudruVVK m 15 13.11.2007 - …
3-1-1-62-07 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 12. novembri 2007. a kohtuotsus Liivo Tverdohlebi süüdistuses KarS § 200 lg 2 p-de 4 ja 7 järgi RKKK o
3-1-1-71-07 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 12. novembri 2007. a kohtuotsus Reet Kuntuse väärteoasjas riigisaladuse seaduse § 32^1 lg 1 järgi RKKK o
3-2-1-96-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 12. novembri 2007. a kohtuotsus OÜ SILVENOINEN hagis Rando Kesküla, Kalvi Pihli ja Katri Roinineni vastu kahju hüvitamiseks RKTK o
3-1-1-67-07 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 12. novembri 2007. a kohtuotsus Dmitri Bokani süüdistusasjas KarS § 209 lg 2 p-de 1 ja 3, § 347 lg 1 ja § 348 järgi RKKK o
Keskkonnaministri asendamine PM k 325
Haridus- ja teadusministri asendamine PM k 326

Kokku: 75207| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json