Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Finantsinspektsiooni nõukogu liikmete nimetamine EPN o
K. Tornile ja J. Karuksile riikliku autasu andmine VP o 165
R. Saksa puhkusele lubamine VP kk 30
Halduslepingu nr 7-1-14/128 rakendusüksuse ülesannete täitmiseks muutmine RM lp
Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus KUM m 9 29.06.2007 - 13.06.2007
Tehnilised nõuded vaba juurdepääsuga ja tingimusjuurdepääsuga ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalsele edastamisele ning taasedastamisele MKM m 50 29.06.2007 - 10.12.2009
Ministeeriumi valitsemisala 2008. aasta eelarve projekti koostamise tingimused ning esitamise tähtaeg RHM m 39 29.06.2007 - 31.12.2008
Riiklike statistiliste aruannete vormide kinnitamine RHM m 40 29.06.2007 - 22.02.2009
Siseministri 10. novembri 1998. a määruse nr 57 "Politsei teeneteristi liikide ja kirjelduse, teeneteristiga autasustamise tingimuste ning teeneteristi kandmise korra kinnitamine" muutmine SIM m 40
Politsei teeneteristi liikide ja kirjelduse, teeneteristiga autasustamise tingimuste ning teeneteristi kandmise korra kinnitamine SIM m 57 29.06.2007 - 02.12.2007
Metsaseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine ViimsiVVK m 24 29.06.2007 - …
Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord ViimsiVVK m 23 29.06.2007 - 19.10.2019
Keskkonnaministri asendamine PM k 158
Piirivalveameti peadirektori ametisse nimetamine VV k 314
Sotsiaalministeeriumi kantsleri Maarja Mändmaa teenistusest vabastamine ja asjaajamise üleandmine VV k 315
Sotsiaalministeeriumi kantsleri ametisse nimetamine VV k 316
Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu koosseisu kinnitamine VV k 317 28.06.2007 - 11.11.2009
Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2005. a korralduse nr 774 “Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseisu kinnitamine” muutmine VV k 318
Volituste andmine VV k 319
Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a korralduse nr 277 “Innovatsioonipoliitika komisjoni koosseisu kinnitamine” muutmine VV k 320

Kokku: 73726| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json