Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi puhkuse kestuse määramine PärstiVVK m 6 28.02.2009 - 12.06.2015
Korraldatud jäätmeveo veopiirkondade, vedamissageduse ja –aegade, jäätmeveo teenustasu piirmäärade kehtestamine ning korraldatud jäätmeveo eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamiseks volituste andmine VastseliinaVVK m 7 28.02.2009 - 03.03.2016
Vastseliina valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine VastseliinaVVK m 20 28.02.2009 - 03.03.2016
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Rakvere vallas RakvereVVK m 5 28.02.2009 - 13.03.2016
Vastseliina valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise korra kehtestamine VastseliinaVVK m 16 28.02.2009 - …
Äriseadustik RK s 27.02.2009 - 07.06.2009
Säästva arengu seadus RK s 27.02.2009 - 22.03.2014
Kemikaaliseadus RK s 27.02.2009 - 31.05.2009
Eesti väärtpaberite keskregistri seadus RK s 27.02.2009 - 09.07.2009
3-1-1-84-08 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 27. veebruari 2009. a kohtuotsus Juri Feoktistovi väärteoasjas ühistranspordiseaduse § 54² lg 1 järgi RKKK o
3-2-1-148-08 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 27. veebruari 2009. a kohtuotsus Andrei Anissimovi hagis Valeri Makarenkovi vastu 51 605 krooni saamiseks RKTK o
Investeerimisfondide seaduse, väärtpaberituru seaduse, äriseadustiku ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seadus RK s
Säästva arengu seaduse täiendamise seadus RK s
Kemikaaliseaduse muutmise seadus RK s
Väärtpaberituru seadus RK s 27.02.2009 - 09.07.2009
Investeerimisfondide seadus RK s 27.02.2009 - 09.07.2009
Kohanime määramine LuunjaVV m 12 27.02.2009 - …
Haridus- ja teadusministri asendamine PM k 20
Põllumajandusministri puhkus ja asendamine PM k 21
K. Puhkasoni, K. Uuseni ja L. Sarneti kohtunikuametist vabastamine VP o 438

Kokku: 78475| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json