Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Viru-Nigula valla jäätmekava aastateks 2009–2014 vastuvõtmine Viru-NigulaVVK m 19 30.06.2009 - 31.12.2014
Koondamise korral kindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm ja lisatavate dokumentide loetelu SOM m 56 30.06.2009 - 31.03.2013
Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a määruse nr 262 „Ajateenija toetuse ulatus ja maksmise kord“ muutmine VV m 107
Ajateenija toetuse ulatus ja maksmise kord VV m 262 30.06.2009 - 31.12.2009
3-4-1-12-09 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 30. juuni 2009. a kohtuotsus Õiguskantsleri taotluses tunnistada 1. juulil 2009 jõustuvad Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009. aasta määruse nr 3 "Tallinna põhimääruse muutmine" §-d 1 ja 2 osaliselt põhiseadusega vastuolus olevaks ja § 3 osaliselt põhiseadusega vastuolus olevaks ning kehtetuks RKPSJK o
A. Otsaltilt teenetemärgi äravõtmine VP o 512
Paldiski linna teedele/tänavatele ametlike kohanimede määramine PaldiskiLV m 5 30.06.2009 - …
Paide Kultuurikeskuse arengukava aastateks 2009 - 2020 PaideLV m 6 29.06.2009 - 14.04.2014
Peaministri 26. juuni 2009. a korralduse nr 84 "Kultuuriministri puhkus ja asendamine" muutmine PM k 85
Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded hoiu- ja säilitusruumide kohta, milles eraladustatavaid põllumajandustooteid hoitakse, ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vorm PÕM m 67 29.06.2009 - 17.06.2010
Riiklike statistiliste aruannete vormide kinnitamine RHM m 40 29.06.2009 - 19.05.2011
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord PaluperaVVK m 12 29.06.2009 - 03.04.2016
Lüllemäe Raamatukogu ja Kaagjärve Raamatukogu põhimäärus KarulaVVK m 12 29.06.2009 - 31.12.2017
Lüllemäe Raamatukogu ja Kaagjärve Raamatukogu mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord KarulaVVK m 14 29.06.2009 - 11.03.2018
Ilmatsalu küla kohanimede ja aadresside määramine TähtvereVV m 5 29.06.2009 - …
Rõhu küla kohanimede ja aadresside määramine TähtvereVV m 4 29.06.2009 - …
Diplomaatilise passi vormi, tehnilise kirjelduse ja passi kantavate andmete loetelu kehtestamine VV m 53 28.06.2009 - 28.02.2014
Dokumendi taotlejalt sõrmejälgede võtmise kord VV m 86 28.06.2009 - 31.12.2010
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses isikut tõendava dokumendi taotlejalt sõrmejälgede võtmise korra kehtestamisega VV m 87
Isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad VV m 361 28.06.2009 - 29.07.2009

Kokku: 79259| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json