Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ehitusseadus RK s 26.12.2009 - 27.12.2009
Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused VV m 214 26.12.2009 - 31.12.2010
Kaitstava loodusobjekti või kaitsmata loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega ning võõrliigi isendi loodusesse laskmisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad VV m 69 26.12.2009 - 31.12.2010
Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbiveo dokumentide menetlemise korra erisused lähtuvalt päritolu- ja sihtriigist VV m 243 26.12.2009 - 31.05.2013
Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid RHM m 14 26.12.2009 - 31.12.2010
Meetme "Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine" investeeringute kava koostamise ja toetuse andmise tingimused ja kord SIM m 33 26.12.2009 - 31.12.2010
Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord MKM m 48 26.12.2009 - 09.05.2010
Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määruse nr 69 „Kaitstava loodusobjekti või muu linnu- ja imetajaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad“ muutmine VV m 184
Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 243 „Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbiveo dokumentide menetlemise korra erisused lähtuvalt päritolu- ja sihtriigist“ muutmine VV m 185
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus RK s
Kaitseväeteenistuse seaduse § 197 muutmise seadus RK s
Õhusõiduki hooldusorganisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord MKM m 122 26.12.2009 - …
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2008. a määruse nr 48 «Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord» muutmine MKM m 123
Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 214 „Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused“ muutmine VV m 190
Rahandusministri 28. veebruari 2007. a määruse nr 14 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid” muutmine RHM m 59
Krediidiasutuste seadus RK s 26.12.2009 - 21.01.2010
Siseministri 20. mai 2008. a määruse nr 33 "Meetme "Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine" investeeringute kava koostamise ja toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine SIM m 67
Hasartmänguseadus RK s 26.12.2009 - 31.12.2009
Väärtpaberituru seadus RK s 26.12.2009 - 21.01.2010
Eelarve- ja arengukomisjoni põhimääruse kinnitamine TormaVVK m 3 26.12.2009 - 09.01.2014

Kokku: 81415| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json