Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele SOM m 21 15.05.2010 - 14.07.2010
1965. aasta rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise konventsiooni lisa 2009. aasta muudatused [FAL.10(35)] VV vl
Kohanime määramise kord NarvaLVK m 20 14.05.2010 - …
Sillamäe Kutsekooli põhimäärus HTM m 22 14.05.2010 - 31.12.2013
Räpina Aianduskooli põhimäärus HTM m 21 14.05.2010 - 31.12.2013
Eesti Vabariigi valitsuse ja Šveitsi Liidunõukogu vahelise laienenud Euroopa Liidus majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamise Eesti-Šveitsi koostööprogrammi rakendamise raamkokkuleppe lisa 1 Eesti-Šveitsi koostööprogrammi üldise raamistiku muudatused VV vl
Regionaalministri perioodi 2007–2013 meetme tingimuste määruste muutmine RM m 7
Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 51 14.05.2010 - 31.12.2010
Meetme „Kohandumine teadmistepõhise majandusega” teaduse populariseerimise alameetme „Teeme” raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord HTM m 23 14.05.2010 - 31.12.2010
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri” ning teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded” muutmine MKM m 30
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. augusti 2006. a määruse nr 74 „Ettevõtluse riikliku toetamise ja ettevõtluslaenude andmise tingimused ning mittesihipäraselt kasutatud toetuste tagastamise kord” muutmine MKM m 31
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded TSM m 50 14.05.2010 - 31.08.2010
Meetme «Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine» tingimused RM m 7 14.05.2010 - 14.08.2010
Ettevõtluse riikliku toetamise ja ettevõtluslaenude andmise tingimused ning mittesihipäraselt kasutatud toetuste tagastamise kord MKM m 74 14.05.2010 - 31.12.2010
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri MKM m 170 14.05.2010 - 31.08.2010
Meetme «Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine» tingimused ja investeeringutoetuste kava koostamise kord RM m 4 14.05.2010 - 25.12.2010
“Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013” ning valdkondlike rakenduskavade heakskiitmine VV k 20 13.05.2010 - 07.03.2011
Keila linna kriisikomisjoni põhimäärus KeilaLV m 3 13.05.2010 - 02.05.2014
Illuka valla ühtse asjaajamiskorra kinnitamine IllukaVV m 2 13.05.2010 - …
Vabariigi Valitsuse 12. jaanuari 2007. a korralduse nr 20 „„Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013” ning valdkondlike rakenduskavade heakskiitmine” muutmine VV k 177

Kokku: 82227| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json