Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Pakendi tagatisraha märgid KKM m 24 31.12.2009 - 23.11.2014
Kõrgharidusstandard VV m 178 31.12.2009 - 20.08.2010
Varudele tolliformaalsuste teostamise kord RHM m 41 31.12.2009 - 31.12.2010
„2009. aasta riigieelarve seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord VV m 49 31.12.2009 - 31.12.2009
Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord HTM m 2 31.12.2009 - 03.09.2010
Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 2009. a määruse nr 49 „„2009. aasta riigieelarve seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord” muutmine VV m 197
„Riiklikku pensionikindlustuse registrisse“ kantava 2010. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine VV m 202 31.12.2009 - 31.12.2010
Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard“ muutmine VV m 203
Rahandusministri 17. juuni 2009. a määruse nr 41 „Varudele tolliformaalsuste teostamise kord” muutmine RHM m 68
Riiklike statistiliste aruannete vormide kinnitamine RHM m 63 31.12.2009 - 19.05.2011
Keskkonnaministri 15. aprilli 2005. a määruse nr 24 „Pakendi tagatisraha märgid“ muutmine KKM m 68
Haridus- ja teadusministri 16. jaanuari 2008. a määruse nr 2 „Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“ muutmine HTM m 82
Ühistranspordiseadus RK s 30.12.2009 - 31.12.2009
Ühistranspordiseaduse muutmise seadus RK s
Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu 29. detsembri 2009. a otsuste kinnitamine HTM kk 1333
Kohanime määramine SaugaVVK m 32 30.12.2009 - …
Kohanime määramine SaugaVVK m 33 30.12.2009 - …
Nõuded liftile, köisteele, alamsüsteemile ja ohutusseadisele, nende teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele MJM m 38 29.12.2009 - 16.10.2010
Masina tehnilise kontrolli teostamise kord, korralise tehnilise kontrolli sagedus ja kasutamisele eelneva ning erakorralise tehnilise kontrolli teostamise juhud MKM m 119 29.12.2009 - 25.05.2014
Nõuded plahvatusohutsooni seadmele, kaitsesüsteemile, komponendile ja tarvikule ning nendega kaasnevale teabele, plahvatusohutsooni seadmete liigitus seadmerühmadesse ja kategooriatesse ning plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi ja tarviku vastavushindamise kord MKM m 84 29.12.2009 - 30.06.2015

Kokku: 80269| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json