Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Eesti Vabariigi ja Hiina Rahvavabariigi vahelise lepingu vastastikusest õigusabist kriminaalasjades ratifitseerimise seadus RK s 14.11.2010 - …
Kaevandamisjäätmete käitlemise kord KKM m 56 14.11.2010 - 17.03.2013
Ülemaailmse Postiliidu 24. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seadus RK s 14.11.2010 - 13.06.2014
Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatuste heakskiitmise seadus RK s 14.11.2010 - …
Justiitsministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 97 „Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga” muutmise määrus JUM m 39
Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruse nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused” ja Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2000. a määruse nr 279 „Rahvusarhiivi põhimäärus” muutmine VV m 155
Asjaajamiskorra ühtsed alused VV m 80 13.11.2010 - 01.01.2012
Rahvusarhiivi põhimäärus VV m 279 13.11.2010 - 31.12.2011
Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga JUM m 97 13.11.2010 - 15.02.2018
Viimsi valla arengukava muutmine ViimsiVVK m 25 12.11.2010 - 19.10.2014
Meremäe Vallavalitsuse infoturbepoliitika MeremäeVV m 3 12.11.2010 - 29.03.2020
Noorteühingu aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord HTM m 66 11.11.2010 - 23.11.2014
Diplomaatilise auastme andmine VP o 760
Tallinna Ülikooli kuratooriumi liikmete nimetamine VV k 427 11.11.2010 - 05.12.2012
Maa munitsipaalomandisse andmine VV k 428 11.11.2010 - …
Maa munitsipaalomandisse andmine VV k 429 11.11.2010 - …
Nõusoleku andmine riigivara otsustuskorras võõrandamiseks vahetamise teel VV k 431 11.11.2010 - …
Riigivara valitsemise üleandmine VV k 432 11.11.2010 - …
Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 2010. a korralduse nr 164 „Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2010. aastaks” muutmine VV k 433
Mari Tomingasele diplomaatilise passi andmine VV k 435 11.11.2010 - …

Kokku: 84208| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json