Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Põllumajandusmaa metsastamise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord PÕM m 1 01.01.2010 - 31.12.2014
“Eesti maaelu arengukava 2007–2013” seire ja hindamise kord PÕM m 3 01.01.2010 - 01.04.2011
Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord PÕM m 51 01.01.2010 - 31.12.2014
Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 122 20.12.2009 - 31.12.2010
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 20 09.08.2009 - 31.12.2010
Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord PÕM m 1 20.07.2009 - 31.12.2010
Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord PÕM m 49 01.05.2009 - 31.12.2014
Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord PÕM m 130 01.03.2009 - 31.12.2014
Euroopa Ühenduse tasandil kaitstavate piiritusjookide geograafiliste tähiste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem siseriiklik kord PÕM m 20 23.02.2009 - 20.11.2011
Makseagentuuri ja kontrolliasutuste koostöö täpsem kord VV m 210 01.02.2009 - 04.05.2011
Lisanõuded taotlejale ja nõuandekeskusele, tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord ning tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise kord PÕM m 36 23.11.2008 - 16.06.2011
Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste, päritolunimetuste ja traditsioonilise eritunnusega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 48 17.11.2008 - 24.07.2011
Impordi- ja ekspordilitsentsi ning eksporditoetuse ja seestöötlemise sertifikaadi taotlemise ja menetlemise täpsem kord ning eksporditoetuse taotluse vorm PÕM m 76 17.11.2008 - 31.12.2014
Elatustalude kohanemise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord PÕM m 91 19.10.2008 - 31.12.2010
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus VV m 162 06.04.2007 - …
Töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm PÕM m 60 20.07.2006 - 31.12.2014
Põllumajandustoodete analüüside tegemiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded, volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volitamise kriteeriumid ja volituse taotlemise kord PÕM m 19 20.02.2006 - 31.12.2014
Lambarümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning rümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 68 04.11.2005 - 17.05.2012
Veiserümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning rümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 69 04.11.2005 - 17.05.2012
Searümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning nõuetele vastavuse määramise ulatus, meetodid ja kord ning rümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord PÕM m 67 04.11.2005 - 17.05.2012

Kokku: 31| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json