Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Töötu sotsiaalse kaitse seadus RK s 01.04.2005 - 08.02.2005
Sotsiaalmaksuseadus RK s 01.04.2005 - 08.02.2005
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus RK s 01.04.2005 - 16.07.2005
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadus RK s 01.04.2005 - 02.04.2005
Kaevandamisseadus RK s 01.04.2005 - 31.12.2007
Maamaksuseadus RK s 01.04.2005 - 17.11.2005
Keskkonnaregistri seadus RK s 01.04.2005 - 31.12.2006
Sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus RK s
Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid VV m 51 01.04.2005 - 31.12.2009
Tööinspektsiooni struktuur ja teenistujate koosseis SOM m 45 01.04.2005 - 19.02.2006
Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, teenuste hindade ja teenuse maksimaalse maksumuse kehtestamine VV m 52 01.04.2005 - 17.11.2005
Põllumajandusministri 28. aprilli 2004. a määruse nr 77 "Mahepõllumajandusliku tootmise ja käitlemise nõuded" muutmine PÕM m 29
Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine SOM m 47
Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2001. a määruse nr 26 "Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud" kehtetuks tunnistamine VV m 58
Päästetöödel rakendatud isikute palga hüvitamine VV m 60 01.04.2005 - 23.07.2009
Sotsiaalministri 11. detsembri 2002. a määruse nr 143 "Ravimite piirhinnad" muutmine SOM m 46
Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud PÕM m 30 01.04.2005 - 31.05.2007
Maa-, linna-, haldus- ja ringkonnakohtute kohtunike arv JUM m 12 01.04.2005 - 31.12.2005
Rahandusministri 28. veebruari 2005. a määruse nr 20 "Maksu- ja Tolliameti struktuur ning teenistujate koosseis" muutmine RHM m 28
"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006" 4. prioriteedi "Infrastruktuur ja kohalik areng" meetme 4.2 "Keskkonna-infrastruktuuri arendamine" raames toetuse andmise tingimused KKM m 18 01.04.2005 - 31.03.2006

Kokku: 69309| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json