Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Rahandusministri asendamine PM k 349
Siseministri asendamine PM k 350
Justiitsministri asendamine PM k 351
Majandus- ja kommunikatsiooniministri asendamine PM k 352
Välisministri puhkus ja asendamine PM k 353
Siseministri asendamine PM k 354
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RKJ o 523
3-4-1-34-05 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 30. novembri 2005. a kohtuotsus Valimisliidu "Linnakodanik" kaebuses Vabariigi Valimis-komisjoni 18. novembri 2005. a otsuse nr 39 peale RKPSJK o
3-3-1-70-05 Riigikohtu halduskolleegiumi 30. novembri 2005. a kohtumäärus Ege Hirve (Hirv) kaebuses Rae Vallavalitsuse 28. detsembri 2004. a korralduse nr 1779 ja 4. märtsi 2005. a korralduse nr 254 tühistamise ning vallavalitsusele maa ostueesõigusega erastamise ettekirjutuse tegemise nõudes RKHK m
3-2-1-106-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 30. novembri 2005. a kohtuotsus AS-i Narva Vesi hagis Korteriühistu Daumani 18 vastu 23 782 krooni 74 sendi saamiseks RKTK o
3-2-1-123-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 30. novembri 2005. a kohtuotsus AS-i ELIAS hagis Osaühingu Vemarro (likvideerimisel) vastu valduse rikkumise tuvastamiseks ja tekitatud kahju 1 722 412 krooni 4 sendi hüvitamiseks RKTK o
3-2-1-131-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 30. novembri 2005. a kohtuotsus Merike Varuski hagis OÜ Marmara ja OÜ Storning vastu kummaltki kostjalt 92 000 krooni saamiseks ja dokumentide üleandmisele kohustamiseks RKTK o
Eesti Vabariigi ja Rumeenia vaheline tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping VV vl
Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2005. aastaks määratud tegevuskulude jaotus ning materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ulatuslikum jaotus VV k 80 29.11.2005 - 07.12.2005
Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2005. a korralduse nr 80 "Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2005. aastaks määratud tegevuskulude jaotus ning materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ulatuslikum jaotus" muutmine VV k 760
3-3-1-62-05 Riigikohtu halduskolleegiumi 29. novembri 2005. a kohtuotsus Olga Larina kaebuses kohtutäituri tekitatud kahju hüvitamiseks RKHK o
3-1-1-109-05 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 29. novembri 2005. a kohtuotsus Ly Kenderi väärteoasjas liiklusseaduse § 74^17 järgi RKKK o
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine LoksaLVK m 42 29.11.2005 - 04.05.2014
Töötute sotsiaalse rehabilitatsiooni kord Kihnu vallas KihnuVVK m 13 29.11.2005 - 31.03.2016
Riigisekretäri asendamine PM k 342

Kokku: 70394| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json