Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord“ muutmine - menetluskäik


Etapp / staatusEtapi aegTasandMenetlusteave
Avaldamine27.03.2017 15:37Riigi TeatajaVaata menetlust
Kooskõlastamine / Lõppenud10.03.2017 23:59KeskkonnaministeeriumVaata menetlust
Kooskõlastamine / Algatatud01.03.2017 09:11KeskkonnaministeeriumVaata menetlust

← Tagasi