Text size:

Procedure for Keeping Record of Crew Members’ Hours of Work and Hours of Rest

Issuer:Government
Type:regulation
In force from:15.07.2014
In force until: In force
Translation published:12.08.2020

This Regulation is established under § 50 (2) of the Seafarers Employment Act.

§ 1.  Scope of regulation

  This Regulation establishes the procedure for keeping record of the hours of work and hours of rest of crew members working on ships entered in the Estonian ship registry or register of bareboat chartered ships.

§ 2.  Keeping record of crew members’ hours of work and hours of rest

 (1) The master of a ship or another competent person shall keep record of each crew member’s hours of work and hours of rest according to the form for keeping record of working hours and hours of rest of seafarer provided for in the Annex to this Regulation.

 (2) Record of hours of work and hours of rest shall be kept separately for each calendar month. Entries in the table concerning crew members’ hours of work and hours of rest shall be made no less than once per 24 hours. Record shall be kept in Estonian and English.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2014, 173

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 50 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eesti laevakinnistusraamatusse või laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laevadel töötava laevapere liikme töö- ja puhkeaja arvestuse pidamise kord.

§ 2.  Arvestuse pidamine laevapere liikme töö- ja puhkeaja kohta

  (1) Kapten või muu pädev isik peab iga laevapere liikme kohta töö- ja puhkeaja arvestust vastavalt määruse lisas toodud töö- ja puhkeaja arvestuse pidamise vormile.

  (2) Töö- ja puhkeaja arvestust peetakse iga kalendrikuu kohta eraldi. Laevapere liikme töö- ja puhkeaja kohta tehakse tabelisse sissekandeid vähemalt üks kord 24 tunni jooksul. Arvestust peetakse eesti ja inglise keeles.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json