Text size:

Involvement of the Defence League in ensuring security in the territory of the rural municipalities of Saaremaa and Muhu

Issuer:Government
Type:order
In force from:30.03.2020
In force until:17.05.2020
Translation published:30.03.2020

Under § 34 (3) of the Emergency Act and due to the emergency situation declared by the Government of the Republic Order No. 76 “Declaration of an emergency situation in the administrative territory of the Republic of Estonia” of 12 March 2020:

1. Up to 40 active members of the Defence League and active members in peacetime posts of military rank in the Defence League (hereinafter member of the Defence League) per day shall be involved in the territory of Saaremaa Rural Municipality and Muhu Rural Municipality in the enforcement of the prohibitions on stay and other restrictions on the freedom of movement imposed by the Government of the Republic and the person in charge of emergency situation.

2. In carrying out the duties set out in clause 1, a member of the Defence League may apply direct coercion on the bases and pursuant to the procedure provided for in the Law Enforcement Act.

3. Members of the Defence League involved in carrying out the duty set out in clause 1 shall be used in the jurisdiction of the West Prefecture of the Police and Border Guard Board.

4. In carrying out the duties set out in clause 1, the commander of the involved members of the Defence League is subordinate to the Prefect of the West Prefecture of the Police and Border Guard Board.

5. For carrying out the duty set out in clause 1 and upon written application of the person concerned and with the consent of the leader of the relevant structural unit, the Defence League may pay an active member of the Defence League involved as part of the Defence League compensation for days of unpaid leave granted by their employer to the extent of five calendar days in the amount and pursuant to the procedure provided for in § 57 (4) and (5) of the Estonian Defence League Act.

6. This Order takes effect on 30 March 2020.

7. This Order shall remain in effect until the need for the involvement of the Defence League ceases to exist but for no longer than until the end of the emergency situation.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 29.03.2020, 2

Hädaolukorra seaduse § 34 lõike 3 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast:

1. Kaasata kuni 40 Kaitseliidu tegevliiget ja Kaitseliidus sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohal olevat tegevväelast (edaspidi Kaitseliidu liige) ööpäevas Vabariigi Valitsuse ja eriolukorra juhi kehtestatud viibimiskeeldude ja muude liikumisvabaduse piirangute jõustamisse Saaremaa valla ja Muhu valla territooriumil.

2. Punktis 1 nimetatud ülesannete täitmisel võib Kaitseliidu liige kohaldada vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud alustel ja korras.

3. Kasutada punktis 1 nimetatud ülesande täitmisele kaasatud Kaitseliidu liikmeid Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri tööpiirkonnas.

4. Kaasatud Kaitseliidu liikmete ülem allutatakse punktis 1 nimetatud ülesannete täitmisel Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri prefektile.

5. Kaitseliidu koosseisus kaasatud Kaitseliidu tegevliikmele võib Kaitseliit punktis 1 nimetatud ülesande täitmise eest maksta isiku kirjaliku taotluse alusel ja struktuuriüksuse juhi nõusolekul tööandja antud tasustamata puhkuse päevade eest hüvitist kuni viie kalendripäeva ulatuses Kaitseliidu seaduse § 57 lõigetes 4 ja 5 sätestatud suuruses ja korras.

6. Korraldus jõustub 30. märtsil 2020. a.

7. Korraldus kehtib kuni Kaitseliidu kaasamise vajaduse äralangemiseni, kuid mitte kauem kui eriolukorra lõppemiseni.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json